THÔNG BÁO: Tuyển dụng hợp đồng lao động vào làm việc tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

26/07/2021 07:38

Căn cứ Kế hoạch số 50/KH-TTQT ngày 21/7/2021 của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường về việc tuyển dụng hợp đồng lao động vào làm việc tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-TTQT  ngày 21/7/2021 của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng lao động hợp đồng vào làm việc tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường;

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường thông báo nhu cầu tuyển dụng hợp đồng lao động vào làm việc tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường như sau:

I. Nhu cầu tuyển chọn, ký kết hợp đồng lao động: Tổng số 03 chỉ tiêu (Chi tiết về nhu cầu có bản phụ lục kèm theo).

II. Điều kiện, tiêu chuẩn ký kết hợp đồng lao động:

 1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được xem xét tuyển dụng lao động hợp đồng tại Trung tâm:
 2. a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
 3. b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;
 4. c) Có đơn đăng ký ký kết hợp đồng lao động;
 5. d) Có lý lịch rõ ràng;

          đ) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

 1. e) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng đáp ứng đủ các điều kiện theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, yêu cầu của vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp công lập;
 2. g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật.

         

 1. Những người sau đây không được ký kết hợp đồng lao động:
 2. a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 3. b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển phải đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của một vị trí việc làm cần tuyển dụng theo thông báo này khi nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển phải đầy đủ các thành phần hồ sơ sau:

 1. Đơn đăng ký ký kết hợp đồng lao động;
 2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật, có dán ảnh 4x6, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
 3. Bản sao: giấy khai sinh; sổ hộ khẩu.
 4. Bản chứng thực các văn bằng chuyên môn, bảng điểm kết quả học tập chuyên môn; Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận văn bằng;
 5. Bản chứng thực chứng chỉ ngoại ngữ, tin học;
 6. Bản cam kết công tác lâu dài tại đơn vị (từ 05 năm trở lên );
 7. Bản sao sổ BHXH và các quyết định lương (đối với những người đã có thời gian công tác tại các cơ quan, đơn vị nhà nước hoặc doanh nghiệp);
 8. Bản chứng thực các chứng chỉ khác phù hợp với yêu cầu của vị trí tuyển dụng (nếu có);
 9. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
 10. 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ liên lạc (đề nghị thí sinh ghi rõ địa chỉ cụ thể, rõ ràng tại phần người nhận của phong bì có dán tem, nếu người nhận không phải là thí sinh thì ghi rõ họ và tên của thí sinh ở bên cạnh tên người nhận để thuận tiện cho quá trình nhận thông báo của Hội đồng tuyển chọn, ký kết hợp đồng lao động) và 02 ảnh 4 x 6 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh).

Người đăng ký dự tuyển phải cam đoan, ký tên trên đơn đăng ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các giấy tờ có liên quan đến hồ sơ đăng ký dự tuyển. Người đăng ký dự tuyển khi được thông báo trúng tuyển phải xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu.

 1. Tiếp nhận hồ sơ:

Người đăng ký dự tuyển chỉ được nộp hồ sơ dự tuyển vào một vị trí việc làm tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường.

* Thời gian nhận hồ sơ: Trong thời hạn 10 ngày làm việc (tính từ ngày thông báo dự thi). Người đăng ký dự tuyển trực tiếp nộp 02 bộ hồ sơ dự tuyển hoặc gửi qua đường bưu điện (thời hạn tính theo dấu bưu điện, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Trung tâm khuyến khích thí sinh nộp theo đường bưu chính). Hồ sơ của người đăng ký dự tuyển không trả lại.

Thời gian nhận hồ sơ trong giờ hành chính như sau:

- Từ ngày 26/7/2021 đến hết ngày 06/8/2021.

* Địa chỉ nhận hồ sơ:

- Phòng Hành chính – Tổng hợp – Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường.

- Địa chỉ: Tổ 8 khu 3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

 1. Hình thức tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động:
 2. Hình thức tuyển dụng: xét tuyển.
 3. Nội dung, cách tính điểm:

Xét tuyển được thực hiện theo 2 vòng như sau:

* Vòng 1:

- Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Sau khi kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Trung tâm thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2.

- Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức xét vòng 2.

- Trường hợp người dự tuyển không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển thì chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra hồ sơ dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng có trách nhiệm gửi thông báo bằng văn bản tới người đăng ký dự tuyển được biết theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

*Vòng 2

- Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

- Thời gian phỏng vấn 30 phút (15 phút chuẩn bị; 15 phút trả lời).

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

 

 

 1. Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển:

- Đáp ứng đầy đủ các điều kiện chung và điều kiện riêng đối với từng loại vị trí việc làm;

- Có điểm phỏng vấn (vòng 2) đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có số điểm vòng 2 cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

- Trường hợp có 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn bằng nhau, các thí sinh phải trả lời câu hỏi phụ, thí sinh nào trả lời trước, trả lời đúng là người trúng tuyển.

Mọi phản ánh, thắc mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Phòng Hành chính Tổng hợp – Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường qua số điện thoại : 02033.833.302 hoặc 0982.999.288 (đ/c Trần Thuý Hà, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp) để được giải đáp và hướng dẫn./.

 

 

                          NHU CẦU TUYỂN CHỌN, KÝ KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

(Kèm theo Thông báo số: 51/TB-TTQT ngày  22/ 7 /2021 của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường)

 

STT

Bộ phận, đơn vị

sự nghiệp

Vị trí việc làm đăng ký tuyển dụnghợp đồng lao động

Yêu cầu về Ngoại ngữ

Yêu cầu về tin học

Ghi chú

Số lượng

Mô tả vị trí việc làm

Yêu cầu về chuyên môn

Tiếng

Trình độ

Trình độ

Ngành/ Chuyên ngành

Khác

1

Phòng Phân tích môi trường

01

VTVL Phân tích môi trường: Thực hiện phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm và xử lý số liệu phân tích môi trường

Đại học

Kỹ thuật môi trường

 

Anh

B

Ứng dụng CNTT cơ bản

 

2

Phòng Tư vấn dịch vụ môi trường

01

VTVL Tư vấn dịch vụ môi trường: Chủ trì lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các cơ sở/dự án

Đại học

Quản lý Tài nguyên và Môi trường;

 

Anh

B

Ứng dụng CNTT cơ bản

 

3

Phòng Hành chính – Tổng hợp

01

VTVL Hành chính- Tổng hợp: Giao dịch khách hàng, lập các hợp đồng dịch vụ, thủ tục thanh quyết toán các hợp đồng phát sinh

Đại học

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

 

Anh

B

Ứng dụng CNTT cơ bản

 

 

Tổng cộng

03

 

 

 

 

 

 

 

 


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 485
Đã truy cập: 1715631