Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

23/08/2021 15:34

Căn cứ văn bản số 5663/UBND-TH5 ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Trong đó, UBND tỉnh đồng ý để Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai tổ chức tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên của Sở, tổng số chỉ tiêu tuyển dụng 61 chỉ tiêu.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường như sau:

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu, cụ thể:

+ Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường: 12 chỉ tiêu

+ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường: 27 chỉ tiêu

+ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường: 22 chỉ tiêu

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 25/8/2021 đến hết ngày 25/9/2021

- Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ nhận hồ sơ trong giờ hành chính, hồ sơ của người đăng ký dự tuyển không trả lại.

- Người đăng ký dự tuyển trực tiếp nộp 02 bộ hồ sơ dự tuyển hoặc gửi qua đường bưu điện (thời hạn tính theo dấu bưu điện, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Sở Tài nguyên và Môi trường khuyến khích thí sinh nộp theo đường bưu chính).

- Đối với cá nhân nộp hồ sơ qua đường bưu điện nộp số tiền theo thông báo vào tài khoản của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Ninh, Tài Khoản số: 3511.0.1037813.00000

 (cụ thể, chi tiết tại Thông báo đính kèm)

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo./.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 202
Đã truy cập: 2520115