Lấy ý kiến tham vấn nội dung đánh giá tác động môi trường của Dự án Khu dân cư phía Nam trụ sở Công an phường Hưng Đạo, phường Hưng Đạo, thị xã Đông Triều.

17/05/2022 08:08

Căn cứ khoản 4 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và khoản 3 Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; căn cứ Quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh về việc Ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; theo đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Đông Triều tại văn bản số 188b/CV-BQLDA ngày 10/5/2022. Đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân xem xét, ý kiến đối với Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khu dân cư phía Nam trụ sở Công an phường Hưng Đạo, phường Hưng Đạo, thị xã Đông Triều.

Ý kiến tham gia gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường qua Chi cục Bảo vệ môi trường – Tầng 6, Liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Thời hạn tham vấn:  15 ngày.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4
Đã truy cập: 2322730