Lấy ý kiến tham vấn nội dung đánh giá tác động môi trường của Dự án Khu nhà ở xã hội thuộc Khu dân cư đồi Ngân hàng, phường Hồng Hà và phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long.

27/05/2022 10:43

Căn cứ khoản 4 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và khoản 3 Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; theo đề nghị của Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư tài chính Toàn Cầu – Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội. Đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân xem xét, ý kiến đối với “Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khu nhà ở xã hội thuộc Khu dân cư đồi Ngân hàng, phường Hồng Hà và phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long”.

Ý kiến tham gia gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường qua Chi cục Bảo vệ môi trường – Tầng 6, Liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Thời hạn tham vấn:  15 ngày.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 703
Đã truy cập: 2322717