Lấy ý kiến tham vấn “Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Hạ tầng khu tái định cư và phát triển quỹ đất thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà”.

15/07/2022 10:04

Căn cứ khoản 4 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường năm 20202 và khoản 3 Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; theo đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đầm Hà tại văn bản số 127/BQLDA ngày 11/7/2022. Đề nghị cộng đồng dân cư, cá nhân chịu tác động; cơ quan, tổ chức có liên quan trực tiếp đến dự án (Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp thị trấn nơi thực hiện dự án) tham gia ý kiến đối với “Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Hạ tầng khu tái định cư và phát triển quỹ đất thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà”.

Ý kiến tham gia gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường qua Chi cục Bảo vệ môi trường – Tầng 6, Liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Thời hạn tham vấn:  15 ngày

Tệp đính kèm


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 295
Đã truy cập: 2530301