Lấy ý kiến tham vấn nội dung đánh giá tác động môi trường của Dự án: Đường gioa thông đoạn từ Quốc lộ 10 đến chợ Cống, khu Hiệp An II, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí

06/09/2022 10:31

Căn cứ khoản 4 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và khoản 3 Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; Quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh về việc Ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; theo đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Uông Bí tại văn bản số 663/BQLDA ngày 29/8/2022. Đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân xem xét, ý kiến đối với “Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án: Đường gioa thông đoạn từ Quốc lộ 10 đến chợ Cống, khu Hiệp An II, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí”.

Ý kiến tham gia gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường qua Chi cục Bảo vệ môi trường – Tầng 6, Liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Thời hạn tham vấn:  15 ngày.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 105
Đã truy cập: 2566385