Lấy ý kiến tham vấn nội dung đánh giá tác động môi trường của Dự án: Chống sụt lún sạt lở kết hợp chỉnh trang đô thị và khu đô thị mới Đồi Chè tại phường Cao Xanh và Cao Thắng, TP. Hạ Long, Quảng Ninh (giai đoạn 1).

24/10/2022 16:19

Căn cứ khoản 4 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và khoản 3 Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; Quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh về việc Ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; theo đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư VINACONEX Quảng Ninh tại văn bản số 55/VINACONEX-QN ngày 20/10/2022. Đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân xem xét, ý kiến đối với “Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án: Chống sụt lún sạt lở kết hợp chỉnh trang đô thị và khu đô thị mới Đồi Chè tại phường Cao Xanh và Cao Thắng, TP. Hạ Long, Quảng Ninh (giai đoạn 1)”.

Ý kiến tham gia gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường qua Chi cục Bảo vệ môi trường – Tầng 6, Liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Thời hạn tham vấn:  15 ngày.

Tệp đính kèm


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 458
Đã truy cập: 2272634