Lấy ý kiến tham vấn nội dung đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư điều chỉnh khai thác sét làm gạch ngói tại mỏ sét xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

28/10/2022 13:57

Căn cứ khoản 4 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; khoản 3 Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ; theo đề nghị của Công ty Cổ phần sản xuất và Thương mại Than Uông Bí tại văn bản số 2052/CV-TMTUB-ĐT ngày 24/10/2022. Đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân xem xét, ý kiến đối với “Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư điều chỉnh khai thác sét làm gạch ngói tại mỏ sét xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh”.

Ý kiến tham vấn gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường qua Chi cục Bảo vệ môi trường – Tầng 6, Liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Thời hạn tham vấn:  15 ngày.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 72
Đã truy cập: 2519985