Lấy ý kiến tham vấn “Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đường trục thôn nối tiếp vào Đòn Hang, thôn Khe Lèn, xã Đồng Lâm, thành phố Hạ Long”.

25/11/2022 14:25

Căn cứ khoản 4 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường năm 2022 và khoản 3 Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hạ Long tại văn bản số 1970/QLDA ngày 21/11/2022. Đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân xem xét, ý kiến đối với “Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đường trục thôn nối tiếp vào Đòn Hang, thôn Khe Lèn, xã Đồng Lâm, thành phố Hạ Long”.

Ý kiến tham gia gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường qua Chi cục Bảo vệ môi trường – Tầng 6, Liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Thời hạn tham vấn:  15 ngày


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 373
Đã truy cập: 2450220