Lấy ý kiến tham vấn “Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đường vào xóm Đèo Thông, xã Đồng Lâm, thành phố Hạ Long”.

25/11/2022 14:26

Căn cứ khoản 4 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường năm 2022 và khoản 3 Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hạ Long tại văn bản số 1944/QLDA ngày 16/11/2022. Đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân xem xét, ý kiến đối với “Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đường vào xóm Đèo Thông, xã Đồng Lâm, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh”.

Ý kiến tham gia gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường qua Chi cục Bảo vệ môi trường – Tầng 6, Liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Thời hạn tham vấn:  15 ngày


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 383
Đã truy cập: 2450230