Lấy ý kiến tham vấn “Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng hoàn trả Bưu điện xã Tân Dân thuộc diện bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Trụ sở Công an xã Tân Dân trên trang thông tin điện tử”.

02/12/2022 15:03

Căn cứ khoản 4 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường năm 2022 và khoản 3 Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hạ Long tại văn bản số 1944/QLDA ngày 16/11/2022. Đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân xem xét, ý kiến đối với “Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng hoàn trả Bưu điện xã Tân Dân thuộc diện bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Trụ sở Công an xã Tân Dân trên trang thông tin điện tử”.

Ý kiến tham gia gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường qua Chi cục Bảo vệ môi trường – Tầng 6, Liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Thời hạn tham vấn:  15 ngày


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 120
Đã truy cập: 2566400