Lấy ý kiến tham vấn nội dung đánh giá tác động môi trường của Dự án Khu tái định cư phục vụ dự án: Cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật tuyến phố Lê Quý Đôn

02/12/2022 07:42

Căn cứ khoản 4 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và khoản 3 Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; căn cứ Quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh về việc Ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; theo đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Quảng Yên tại văn bản số 685/BQLDA ngày 30/11/2022. Đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân xem xét, ý kiến đối với “Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khu tái định cư phục vụ dự án: Cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật tuyến phố Lê Quý Đôn (đoạn đường nối từ đường 331 – 338 đến đường tỉnh 331 thị xã Quảng Yên)”.

Ý kiến tham vấn gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường qua Chi cục Bảo vệ môi trường – Tầng 6, Liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Thời hạn tham vấn:  15 ngày.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 393
Đã truy cập: 2450240