Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Dự án đường lưỡng dụng kết nối phía Đông – Tây đảo Cô Tô lớn, đoạn Nam Đồng – Nam Hà”.

25/11/2022 09:40

26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; theo đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cô Tô tại văn bản số 288/QLDA ngày 25/11/2022. Đề nghị cộng đồng dân cư, cá nhân chịu tác động; cơ quan, tổ chức có liên quan trực tiếp đến dự án (Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi thực hiện dự án) tham gia ý kiến đối với “Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Dự án đường lưỡng dụng kết nối phía Đông – Tây đảo Cô Tô lớn, đoạn Nam Đồng – Nam Hà”.

Ý kiến tham gia gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường qua Chi cục Bảo vệ môi trường – Tầng 6, Liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Thời hạn tham vấn:  15 ngày


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 97
Đã truy cập: 2520010