Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Cải tạo, nâng cấp đường liên xã Lục Hồn - Đồng Tâm - Hoành Mô, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.

09/01/2023 09:30

Căn cứ khoản 4 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường năm 2022 và khoản 3 Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; theo đề nghị của Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện Bình Liêu tại văn bản số 1290/BQLDA ngày 29/12/2022. Đề nghị cộng đồng dân cư, cá nhân chịu tác động; cơ quan, tổ chức có liên quan trực tiếp đến dự án (Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi thực hiện dự án) tham gia ý kiến đối với “Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Cải tạo, nâng cấp đường liên xã Lục Hồn - Đồng Tâm - Hoành Mô, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.

Ý kiến tham gia gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường qua Chi cục Bảo vệ môi trường – Tầng 6, Liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Thời hạn tham vấn:  15 ngày


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 690
Đã truy cập: 2322704