Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng cảng hàng lỏng Yên Hưng tại khu vực Đầm Nhà Mạc, xã Tiền Phong, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh của Công ty Cổ phần Cảng hàng lỏng Yên Hưng

17/01/2023 13:53

Căn cứ khoản 4 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường 2020 và khoản 3 Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; theo đề nghị của Công ty Cổ phần Cảng hàng lỏng Yên Hưng tại văn bản số 327/CV-YHLP ngày 30/12/2022. Đề nghị cộng đồng dân cư, cá nhân chịu tác động; cơ quan, tổ chức có liên quan trực tiếp đến dự án (UBND xã, UBMTTQ Việt Nam cấp xã nơi thực hiện dự án) tham gia ý kiến đối với “Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng cảng hàng lỏng Yên Hưng tại khu vực Đầm Nhà Mạc, xã Tiền Phong, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh của Công ty Cổ phần Cảng hàng lỏng Yên Hưng”.

Ý kiến tham gia gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường qua Chi cục Bảo vệ Môi trường – Tầng 6, Liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Thời hạn tham vấn:  15 ngày.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 693
Đã truy cập: 2322707