Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng cầu thay thế tràn Pồ Lồ và nâng cấp đường thôn 7, 8, 9 đến trung tâm xã Quảng Phong ra khu công nghiệp Texhong thuộc khu công nghiệp cảng biển Hải Hà

03/02/2023 08:29

Căn cứ khoản 4 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường năm 20202 và khoản 3 Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; theo đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hải Hà tại văn bản số 113/QLDA ngày 03/02/2023. Đề nghị cộng đồng dân cư, cá nhân chịu tác động; cơ quan, tổ chức có liên quan trực tiếp đến dự án (Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi thực hiện dự án) tham gia ý kiến đối với “Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng cầu thay thế tràn Pồ Lồ và nâng cấp đường thôn 7, 8, 9 đến trung tâm xã Quảng Phong ra khu công nghiệp Texhong thuộc khu công nghiệp cảng biển Hải Hà”.

Ý kiến tham gia gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường qua Chi cục Bảo vệ môi trường – Tầng 6, Liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Thời hạn tham vấn:  15 ngày


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 706
Đã truy cập: 2322720