Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ ngã ba Tân Tiến qua Lang Cang đến Làng Cổng, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh

16/02/2023 16:04

Căn cứ khoản 4 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường 2020 và khoản 3 Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ; theo đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Chẽ tại văn bản số 156/ĐTXD ngày 09/02/2023. Đề nghị cộng đồng dân cư, cá nhân chịu tác động; cơ quan, tổ chức có liên quan trực tiếp đến dự án (UBND xã, UBMTTQ Việt Nam cấp xã nơi thực hiện dự án) tham gia ý kiến đối với “Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ ngã ba Tân Tiến qua Lang Cang đến Làng Cổng, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Chẽ”.

Ý kiến tham gia gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường qua Chi cục Bảo vệ Môi trường – Tầng 6, Liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Thời hạn tham vấn:  15 ngày.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 7
Đã truy cập: 2322733