Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

31/03/2023 10:12

Ngày 31/3, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

              Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Như Long, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Bí thư, Phó Bí thư các Chi, Đảng bộ bộ phận trực thuộc.

               Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phạm Văn Cường, Phó Bí thư Đảng uỷ báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025, báo cáo kiểm của BCH trong thực hiện Nghị quyết Đại hội. 

              Sau 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song với sự chủ động, tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ đã đạt được nhiều kết quả tích cực; cơ bản hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được tập trung chỉ đạo. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường.

             Nửa đầu nhiệm kỳ, Đảng uỷ đã chỉ đạo tham mưu báo cáo Tỉnh ủy, HĐND và UBND Tỉnh ban hành 01 Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh, 18 Nghị quyết của HĐND tỉnh, 26 chương trình, kế hoạch, quyết định của UBND tỉnh và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường vưới hơn 34.500 văn bản. Trong đó nổi bật tham mưu xây dựng Đề án và dự thảo Nghị quyết trình Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/9/2022 của BCH Đảng bộ Tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo an ninh nguồn nước giai đoạn 2022-2030, đây là một trong 15 đề án được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định là nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ; tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động số 572/CTr-UBND ngày 17/03/2023 thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 11/01/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh. Triển khai và thực hiện nghiêm túc nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Bộ chính trị gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên được quan tâm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã tổ chức kết nạp 30 đảng viên mới vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng chỉnh đốn Đảng được tăng cường. Cải cách hành chính, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, biển đảo trên địa bàn được tăng cường…

Quang cảnh hội nghị

             Tại hội nghị, Đảng ủy đã kiểm điểm làm rõ kết quả, từng tồn tại, hạn chế, đặc biệt là vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII. Hội nghị, đã có nhiều ý kiến phát biểu tham gia góp ý vào dự thảo báo cáo, các ý kiến tập trung làm rõ những kết quả đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ qua trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết; Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết; Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; phát huy dân chủ, kỷ cương và đoàn kết, nâng cao vai trò của các đoàn thể; công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và nêu ra các vấn đề còn tồn tại, hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân, khuyết điểm đồng thời đề ra giải pháp, biện pháp khắc phục. 

Đồng chí Trần Như Long, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị

         Phát biểu chỉ đạo và kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trần Như Long, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng ủy biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, đoàn kết của toàn Đảng bộ trong nửa nhiệm kỳ qua. Đồng thời chỉ đạo nửa nhiệm kỳ tiếp theo toàn Đảng bộ cần tiếp tục phát huy những mặt đã đạt được, khắc phục các tồn tại hạn chế để, bám sát các chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh để tổ chức tiển khai thực hiện có hiệu quả, hoàn thành tốt các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ Sở đã đề ra.

         Hội kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Qua hội nghị với tinh thần thẳng thắn, khách quan nhìn nhận rõ hạn chế, tồn tại và đề ra những giải pháp thiết thực trong nữa nhiệm kỳ tiếp theo. Chúng ta tin tưởng rằng Đảng bộ Sở sẽ hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu đã đề ra


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 389
Đã truy cập: 2395165