Lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân và nhân dân về Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về quản lý Chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh

15/05/2023 16:32

Thực hiện quy định tại khoản 7 Điều 72, khoản 2 và khoản 6 Điều 75, khoản 6 Điều 79 Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2020; khoản 1 Điều 63 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ; Sở Tài nguyên và Môi trường đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về quản lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tài nguyên và Môi trường đăng tải công khai nội dung dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về quản lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) trên địa bàn tỉnh để lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân và nhân dân theo quy định.
Ý kiến đóng góp, góp ý xin gửi về:
- Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh (tầng 6 Tòa nhà liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, TP Hạ Long);
- Địa chỉ email: tranthanhbinh_vpub@quangninh.gov.vn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 270
Đã truy cập: 2567129