Công khai số phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp do Sở Tài nguyên và Môi trường thu được năm 2022

07/06/2023 09:22

Thực hiện Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của UBND tỉnh quy định về tổ chức thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có lưu lượng nước thải phát sinh trung bình trên 20 m3/ngày trở lên.

Kết quả, tổng số phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp do Sở Tài nguyên và Môi trường thu được trong năm 2022 là 10.468.105.550 đồng.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 390
Đã truy cập: 2450237