Hội nghị quán triệt, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, người lao động

20/06/2023 16:40
Nhằm nâng nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thực trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, người lao động. Ngày 19/6/2023 Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành tổ chức: "Hội nghị quán triệt, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, người lao động".

Quang cảnh buổi hội nghị.

Hội nghị có sự tham gia của Đồng chí Trần Như Long – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở, các đồng chí Phó Giám đốc Sở, Lãnh đạo các phòng, đơn vị và toàn thể CBCC thuộc Sở.

Tại hội nghị, Đ/c Ngọc Thái Hoàng – Phó Giám đốc Sở phụ trách công tác Cải cách hành chính tiến hành đánh giá kết quả công tác Cải cách hành chính của Sở và đưa ra các phương hướng, nhiệm vụ nhằm nâng nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thực trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, người lao động.

Đ/C Thái Ngọc Hoàng - Phó giám đốc sở phân tích,  đánh giá kết quả công tác Cải cách hành chính

Trong năm 2022, Sở nhận được 1874 hồ sơ, đã giải quyết 1687 hồ sơ TTHC; trong đó hồ sơ giải quyết quá hạn là 137 hồ sơ bao gồm hồ sơ các lĩnh vực (Biển đảo 02, Đất đai 45, môi trường 61, tài nguyên khoáng sản, địa chất 9, tài nguyên nước 19) chiếm 0,08%. Do vậy, Chỉ số này bị trừ điểm do có nhiều hồ sơ giải quyết bị chậm.

Năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục bám sát chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh tích cực chỉ đạo các phòng, đơn vị trong việc nâng cao chỉ số cải cách hành chính. Tuy nhiên, việc triển khai các nhiệm vụ nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Sở còn bộc lộ những hạn chế do đó kết quả đứng thứ 20/20, cụ thể các chỉ số thành phần như: công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ còn nhiều hạn chế, còn để tình trạng chậm tham mưu các báo cáo, còn để xảy ra tình trạng thủ tục hành chính và các nhiệm vụ do UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh giao giải quyết chậm so với thời gian quy định… Nguyên nhân việc chỉ số cải cách hành chính của Sở thấp do năm 2022 Sở thực hiện khắc phục nhiều kết luật thanh tra dẫn tới một số cán bộ bị kiểm điểm, kỷ luật; nguyên nhân chính là việc quan tâm, vào cuộc của các phòng, đơn vị chưa quyết liệt, chưa bám sát việc giải quyết các thủ tục hành chính và thực hiện các nhiệm vụ được giao nhất là Văn phòng Sở chưa kịp thời đôn đốc các phòng, đơn vị triển khai các nhiệm vụ dẫn đến việc tổng hợp báo cáo chậm, thông tin chưa đầy đủ…

Đến dự hội nghị, Đ/c Phó giám đốc Sở Phạm Văn Cường đã có  phát biểu ý kiến tham gia 

Kết thúc buổi hội nghị, Đ.c Trần Như Long - Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạon triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về tầm quan trọng của việc triển khai công tác cải cách hành chính, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng và đưa vào các buổi sinh hoạt chính trị chuyên đề; nâng cao đạo đức công vụ cho cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, nhất là các cán bộ, công chức, viên chức thực hiện các nhiệm vụ nhạy cảm, thường xuyên tiếp xúc với doanh nghiệp, phát hiện kịp thời các trường hợp cán bộ có biểu hiện nhũng nhiễu, không hoàn thành nhiệm vụ để báo cáo Lãnh đạo Sở có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kỷ luật kịp thời.

Đ/c Trần Như Long - Giám đốc Sở quán triệt, chỉ đạo và bế mạc hội nghị.

Hội nghị kết thúc vào lúc 11h 30 phút ngày 19/6/2023.

Nguồn: Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 395
Đã truy cập: 2450242