báo cáo tham vấn ĐTM của Dự án Đầu tư xây dựng Hệ thống băng tải vận chuyển than Núi Béo – Hà Tu – Trung tâm chế biến – Làng Khánh

02/08/2023 17:04

Căn cứ khoản 4 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường năm 2022 và khoản 3 Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; theo đề nghị của Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải Hưng Thịnh tại văn bản số 61/TTr-HT ngày 30/6/2023. Đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân xem xét, ý kiến đối với “Báo cáo tham vấn đánh giá tác động môi trường của Dự án Đầu tư xây dựng Hệ thống băng tải vận chuyển than Núi Béo – Hà Tu – Trung tâm chế biến – Làng Khánh”.

Ý kiến tham gia gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường qua Chi cục Bảo vệ môi trường – Tầng 6, Liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Thời hạn tham vấn:  15 ngày.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 409
Đã truy cập: 2450256