Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Trụ sở làm việc Công an xã Yên Đức tại thôn Đồn Sơn, xã Yên Đức, thị xã Đông Triều của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Đông Triều

03/08/2023 16:03

Căn cứ khoản 4 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường 2020 và khoản 3 Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ; theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Đông Triều tại văn bản số 613a/BQLDA ngày 26/7/2023. Đề nghị cộng đồng dân cư, cá nhân chịu tác động; cơ quan, tổ chức có liên quan trực tiếp đến dự án (UBND xã, UBMTTQ Việt Nam cấp xã nơi thực hiện dự án) tham gia ý kiến đối với “Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Trụ sở làm việc Công an xã Yên Đức tại thôn Đồn Sơn, xã Yên Đức, thị xã Đông Triều của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Đông Triều”.

Ý kiến tham gia gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường qua Chi cục Bảo vệ Môi trường – Tầng 6, Liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Thời hạn tham vấn:  15 ngày.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 406
Đã truy cập: 2450253