Hưởng ứng Cuộc thitrực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước” trên địa bàn tỉnh năm 2023

15/08/2023 16:11

Căn cứ Kế hoạch số 133/KH-HĐPH ngày 01/8/2021 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Quảng Ninh về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước" trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Căn cứ Văn bản số 1010/BTCngày 14/8/2023 của BTC Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước V/v hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước” trên địa bàn tỉnh năm 2023

Sở Tài nguyên và Môi trường phát động và đề nghị 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao độngtrong Sở tham gia hưởng ứng Cuộc thi "“Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước”trên địa bàn tỉnh năm 2023, cụ thể như sau:

  1. Nội dung thi:Tìm hiểu các quy định pháp luật về công tác bảo vệ bí mật nhà nước đnag có hiệu lực thi hành, tập trung vào các văn bản quy phạm pháp luật sau:

- Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2019; Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 của Bộ trưởng Bộ công an ban hành về biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ BMNN.

- Luật An ninh mạng; Nghị định số 53/2022/NĐ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng.

- Các quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) có liên quan đến bảo vệ BMNN.

- Các quy định về xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về bảo vệ bí mật theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.

- Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;

- Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế bảo vệ BMNN trên địa bàn tỉnh.

  1. Hình thức và cách thức thi:

Người tham gia dự thi theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến tại chuyên mục “Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước”.

Địa chỉ đường link dự thi: https://thitimhieuphapluat.quangninh.gov.vn/

Hoặc quét mã QR đường link trang Web cuộc thi (kèm theo)

  1. Đối tượng dự thi: Toàn thểCán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

4. Thời gian dự thi: Từ 10 giờ 00 phút ngày 15/8/2023 đến 10 giờ 00 phút ngày 15/9/2023.

MÃ QR ĐƯỜNG LINK TRANG WEB CUỘC THI:

 


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 154
Đã truy cập: 2530160