Báo cáo tham vấn đánh giá tác động môi trường của Dự án Nuôi trồng thủy sản trên biển tại xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

29/08/2023 09:12

Căn cứ khoản 4 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường năm 2022 và khoản 3 Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; theo đề nghị của Hợp tác xã Nuôi trồng thủy sản Phất Cờ tại văn bản số 01/CV ngày 21/8/2023. Đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân xem xét, ý kiến đối với “Báo cáo tham vấn đánh giá tác động môi trường của Dự án Nuôi trồng thủy sản trên biển tại xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh”.

Ý kiến tham gia gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường qua Chi cục Bảo vệ môi trường – Tầng 6, Liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Thời hạn tham vấn:  15 ngày


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 342
Đã truy cập: 2450189