Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án: Xây dựng mới trụ sở làm việc Toà án Nhân dân thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh của Toà án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh

30/08/2023 10:51

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ; theo đề nghị của Toà án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tại văn bản số 86/CV-TA ngày 25/8/2023. Đề nghị cộng đồng dân cư, cá nhân chịu tác động; cơ quan, tổ chức có liên quan trực tiếp đến dự án (UBND phường, UBMTTQ Việt Nam cấp phường nơi thực hiện dự án) tham gia ý kiến đối với “Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án: Xây dựng mới trụ sở làm việc Toà án Nhân dân thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh của Toà án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh”.

Ý kiến tham gia gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường qua Chi cục Bảo vệ Môi trường – Tầng 6, Liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Thời hạn tham vấn:  15 ngày.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 348
Đã truy cập: 2450195