Quảng Ninh bổ nhiệm 3 Phó Giám đốc Sở thông qua thi tuyển

18/09/2023 09:20

Ngày 17/9, Hội đồng thi tuyển các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc các sở: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thể thao. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển chủ trì.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển phát biểu tại cuộc thi.
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển phát biểu tại cuộc thi.

Tham gia thi tuyển có 6 ứng viên, mỗi vị trí dự tuyển có 2 ứng viên. Đây đều là những ứng viên xuất sắc nhất, vượt qua phần thi sát hạch trình độ ngoại ngữ và kiến thức chung, đủ tiêu chuẩn tiếp tục thi trình bày đề án và trả lời các câu hỏi của Hội đồng thi tuyển. Các phần thi được tổ chức đảm bảo đầy đủ quy trình, nghiêm túc, đúng quy chế.

Đề án được các ứng viên trình bày trước Hội đồng thi tuyển tập trung vào những vấn đề mới, với các cách tiếp cận khác nhau, đi kèm với những giải pháp hết sức cụ thể, mang tính đột phá nhằm tháo gỡ những vấn đề thách thức đang đặt ra hiện nay và thúc đẩy các ngành, lĩnh vực phát triển.

Đồng chí Phạm Thị Thùy Hương, Chánh Văn phòng Sở Nội vụ trình bày đề án thi tuyển.
Đồng chí Phạm Thị Thùy Hương, Chánh Văn phòng Sở Nội vụ trình bày đề án thi tuyển.

Trong lĩnh vực nội vụ, nhiều giải pháp được đưa ra nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức khối chính quyền đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước ngành nội vụ. Đối với lĩnh vực tài nguyên môi trường, tập trung vào giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên môi trường; sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm các nguồn lực tài nguyên thiên nhiên gắn với chuyển đổi số toàn diện ngành tài nguyên môi trường; thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, giải quyết các thách thức an ninh tài nguyên môi trường. Đối với lĩnh vực văn hóa, các ứng viên đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về văn hóa, góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; tăng cường công tác quản lý văn hóa đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh. Qua trình bày của thí sinh, Hội đồng thi tuyển đã đặt ra các câu hỏi để làm rõ hơn những nội dung trọng tâm.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy, Trưởng phòng Quản lý văn hóa và gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao trình bày đề án thi tuyển.
Đồng chí Nguyễn Như Hạnh, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài Nguyên và Môi trường trình bày đề án thi tuyển.

Sau khi các thí sinh hoàn thành phần thi, Hội đồng thi tuyển các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã tổ chức công bố kết quả của các ứng viên. Tất cả đều được đánh giá chất lượng chuyên môn cao, thể hiện sự nghiên cứu tâm huyết.

Căn cứ kết quả thi, đồng chí Phạm Thị Thùy Hương, Chánh Văn phòng Sở Nội vụ đã trúng tuyển chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy, Trưởng phòng Quản lý văn hóa và gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao trúng tuyển chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao. Đồng chí Nguyễn Như Hạnh, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài Nguyên và Môi trường trúng tuyển chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy, Trưởng phòng Quản lý văn hóa và gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao trình bày đề án thi tuyển.
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy, Trưởng phòng Quản lý văn hóa và gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao trình bày đề án thi tuyển.

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã trao quyết định bổ nhiệm đối với 3 chức danh Phó Giám đốc các sở: Nội vụ, Văn hóa và Thể thao, Tài nguyên và Môi trường.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi tuyển nhấn mạnh: Thành công thời gian qua của tỉnh, nhân tố then chốt là do công tác cán bộ. Tỉnh đã chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chiến lược, cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu bảo đảm sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ gắn với tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới về tiêu chuẩn cán bộ, công khai hóa, minh bạch hóa và dân chủ hóa việc đánh giá, lựa chọn cán bộ; kiểm soát chặt chẽ quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ chính trị nội bộ; bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ thực sự khoa học, dân chủ, đúng pháp luật và quy định của Đảng "đúng người, đúng việc", tạo sự đoàn kết, thống nhất cao. Đồng thời luôn tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, đột phá, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung.

Trao quyết định
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc các sở: Nội vụ, Văn hóa và Thể thao, Tài nguyên và Môi trường.

Việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý thông qua hình thức thi tuyển là chủ trương đúng đắn, đã được tỉnh Quảng Ninh mạnh dạn đề xuất và thí điểm tổ chức thực hiện một cách thận trọng, hiệu quả từ năm 2013, được Trung ương ghi nhận, đánh giá cao và tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội. Công tác thi tuyển đảm bảo công khai, dân chủ, nghiêm túc, tuân thủ Quy chế thí điểm thi tuyển và kế hoạch thi tuyển đề ra, đảm bảo đáp ứng theo yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng thi tuyển. Qua thi tuyển đã phát hiện, thu hút, trọng dụng những người có đức, có tài, phát huy được phẩm chất, trình độ, năng lực đáp ứng tốt yêu cầu của các cơ quan, đơn vị và thể hiện rõ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động, có sản phẩm cụ thể…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao quá trình chuẩn bị, nghiên cứu xây dựng Đề án của các thí sinh có tính khoa học và thực tiễn cao, thể hiện sự tâm huyết, trí tuệ, dày công nghiên cứu. Đồng chí cũng lưu ý các đồng chí trúng tuyển và được bổ nhiệm hôm nay cũng như các cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh trong giai đoạn hiện nay cần phát huy tinh thần dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung; nghĩ thật, nói thật, làm thật; không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Đồng thời, tiếp tục chăm lo đúng mức cho công tác cán bộ, nhất là công tác thu hút, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, thu hút cán bộ trẻ; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ trong công tác cán bộ.

Các ứng viên nhận hoa từ Hội đồng thi tuyển.
Các ứng viên nhận hoa từ Hội đồng thi tuyển.

Thay mặt các ứng viên trúng tuyển và được bổ nhiệm vị trí lãnh đạo cấp sở ngành, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao khẳng định trên cương vị công tác mới sẽ không ngừng học hỏi, tu dưỡng, phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao; kịp thời đáp ứng nhu cầu, xu hướng phát triển mạnh mẽ của tỉnh Quảng Ninh hiện nay.

Nguồn:https://baoquangninh.vn 


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 87
Đã truy cập: 2530093