Tiêu đề 80. Thủ tục bổ sung nội dung giấy phép hoạt động Đo đạc và Bản đồ.
Cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực văn bản Đo đạc bản đồ
Nội dung

80.1 Trình tự thực hiện:

+ Tổ chức:

- Tổ chức đề nghị bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đề nghị thẩm định hồ sơ nộp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh;

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thực tế;

+ Trung tâm hành chính công:

 - Hướng dẫn lập các thành phần có trong hồ sơ;

- Xem xét, kiểm tra hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ cho đầy đủ, việc yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ chỉ thực hiện một (01) lần;

- Nhận hồ sơ đầy đủ hợp lệ thì viết phiếu tiếp nhận;

+ Sở Tài nguyên và Môi trường;

80.2 Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh

80.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ Mẫu số 1a;

- Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn, hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng, giấy tờ chứng minh về việc đóng bảo hiểm, bản khai quá trình công tác, quyết định bổ nhiệm của kỹ thuật trưởng đối với trường hợp thay đổi kỹ thuật trưởng so với thời điểm được cấp phép;

- Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn, hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của các nhân viên kỹ thuật đo đạc và bản đồ được bổ sung so với thời điểm được cấp phép;

- Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy tờ về sở hữu thiết bị, công nghệ đo đạc và bản đồ được bổ sung so với thời điểm được cấp phép gồm chứng từ mua bán, thuê hoặc chuyển giao thiết bị, công nghệ;

- Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đã được cấp.

+ Số lượng hồ sơ:  01(bộ)

80.4 Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, lập biên bản thẩm định.

80.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức.

80.6 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Cục đo đạc và bản đồ.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan phối hợp (nếu có):

80.7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Biên bản thẩm định theo Mẫu số 02

80.8 Lệ phí:

Số ttSố hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ đề nghị cấp phép theo quy định

Mức thu phí

(1.000 đồng/hồ sơ)

1Dưới 034.090
2Từ 03 đến 055.540
3Từ 06 đến 086.030
4Từ 09 đến 116.510
5Từ 12 đến 147.000

80.9 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ theo Mẫu số 1b;

80.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Có lực lượng kỹ thuật đo đạc và bản đồ tối thiểu như sau:

+ Một (01) kỹ thuật trưởng có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo về đo đạc và bản đồ, có thực tế hoạt động đo đạc và bản đồ ít nhất ba (03) năm, có hợp đồng lao động được đóng bảo hiểm từ một (01) năm trở lên, không được đồng thời là kỹ thuật viên trưởng cảu tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ khác;

+ Bốn (04) nhân viên kỹ thuật có trình độ trung cấp trở lên, chuyên ngành đào tạo về đo đạc và bản đồ.

- Có thiết bị công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với định mức thiết bị quy định trong định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc và bản đồ để thực hiện một (01) sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đề nghị cấp phép.

- Có giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

80.11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định 45/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ Về hoạt động đo đạc và bản đồ.

- Thông tư 34/2017/TT-BTC ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

Tệp tin đính kèm

Mẫu số 1b.docCác thủ tục đã đăng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 29
Đã truy cập: 2446819