Tiêu đề 78. Thủ tục Thẩm định Tờ khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp.
Cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực văn bản Môi trường
Nội dung

78.1 Trình tự thực hiện:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân nộp Tờ khai nộp phí Bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh (sau đây gọi tắt là Trung tâm HCC) hoặc qua trang dichvucong.quangninh.gov.vn.

Bộ phận Tài nguyên và Môi trường trực tại Trung tâm HCC tiếp nhận tờ khai và viết phiếu hẹn cho tổ chức, cá nhân.

Bước 2: Thẩm định và trả kết quả

Trường hợp đầy đủ thông tin: Bộ phận Tài nguyên và Môi trường - Trung tâm HCC thẩm định và phê duyệt tại Trung tâm HCC và ra thông báogửi trả kết quả cho Trung tâm HCC (chuyển bước 3).

Trường hợp chưa đầy đủ thông tin: thông báo bằng văn bản gửi tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do (chuyển bước 1).

Bước 3: Trung tâm HCC nhận kết quả, trả cho tổ chức, cá nhân.

78.2 Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp Tờ khai nộp phí Bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm HCC hoặc qua trang dichvucong.quangninh.gov.vn.

- Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Trung tâm HCC trả kết quả cho Tổ chức, cá nhân trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

- Địa chỉ: Trung tâm Hành chính công tỉnhQuảng Ninh. Tầng 1, Trụ sở liên cơ quan số 2, km 8, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

78.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:

*/ Thành phần hồ sơ:

(1) Tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp (bản chính) – 01 bản.

(2) Phiếu kết quả quan trắc mẫu nước thải công nghiệp tính phí (bản chính) – 01 bản.

*/ Số lượng hồ sơ: 01 bộ

78.4 Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn Ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ khai.

78.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh phát sinh nước thải công nghiệp.

78.6 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:Bộ phận Tài nguyên và Môi trường trực tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

-Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh.

78.7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Thông báo nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp.

78.8 Lệ phí:

Không

78.9 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Mẫu số 02 được quy định tại Biểu mẫu được quy định Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

78.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ sở sản xuất, cơ sở chế biến có lượng nước thải trung bình trong năm tính phí từ 20m3/ngày đêm trở lên.

17.11 Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;

- Luật Tài nguyên nước năm 2012;

- Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

Tệp tin đính kèm

Mẫu số 02.docx


Các thủ tục liên quan

Các thủ tục đã đăng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 630
Đã truy cập: 2446782