Tiêu đề 70. Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng)
Cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực văn bản Môi trường
Nội dung

70.1 Trình tự thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân nộp văn bản đề nghị cấp lại Giấy xác nhận do bị mất hoặc hư hỏng Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất  trực tiếp hoặc gửi đường bưu điện đến Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh (sau đây gọi tắt là Trung tâm HCC) hoặc qua trang dichvucong.quangninh.gov.vn.

Bộ phận Tài nguyên và Môi trường - Trung tâm HCC tiếp nhận văn bản đề nghị cấp lại của tổ chức, cá nhân, viết phiếu hẹn trả kết quả.

Bước 2: Xem xét và cấp Giấy xác nhận

Bộ phận Tài nguyên và Môi trường - Trung tâm Hành chính công xem xét, cấp lại Giấy xác nhận cho tổ chức, cá nhân và trả kết quả cho Trung tâm HCC.

Bước 3: Trung tâm HCC tiếp nhận Giấy xác nhận và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

70.2 Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp văn bản đề nghị cấp lại giấy xác nhận trực tiếphoặc gửi qua đường bưu điệnđến Trung tâm HCC hoặcqua trang dichvucong.quangninh.gov.vn.

- Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Trung tâm HCC trả kết quả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện cho Tổ chức, cá nhân.

- Địa chỉ: Trung tâm Hành chính công Tỉnh, Tầng 1, Trụ sở liên cơ quan số 2, km 8, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

70.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:

*/ Thành phần hồ sơ:Văn bản đề nghị cấp lại theo mẫu quy định tại Phụ lục 2c ban hành kèm theo Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT.

*/ Số lượng hồ sơ:  01 bộ

70.4. Thời hạn giải quyết:

Ba (03) ngày làm việc làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị của tổ chức, cá nhân.

70.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức, cá nhân.

70.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

-  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Bộ phận Tài nguyên và Môi trường  trực tại Trung tâm Hành chính công Tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh (Trung tâm HCC).

70.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

70.8.Lệ phí:

Chưa quy định.

70.70. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Mẫu đơn quy định tại Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất:

- Phụ lục 2c: Văn bản đề nghị cấp lại.

70.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Không quy định.

70.11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Bảo vệ môi trường 2014;

- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;

- Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Tệp tin đính kèm

Phụ lục 2c.docx


Các thủ tục liên quan

Các thủ tục đã đăng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 11
Đã truy cập: 2446801