Tiêu đề 69. Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn)
Cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực văn bản Môi trường
Nội dung

69.1 Trình tự thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm Hành chính công hoặc qua trang dichvucong.quangninh.gov.vn.

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ

Bộ phận Tài nguyên và Môi trường  trực tại Trung tâm HCC xem xét, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Viết phiếu hẹn trả kết quả và chuyển hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường (Chi cục Bảo vệ Môi trường), chuyển Bước 3.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ: Không tiếp nhận và hướng dẫn tổ chức hoặc công dân hoàn thiện.

Bước 3: Thẩm định, thông báo kết quả thẩm định

3.1. Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở TN&MT) thành lập đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

 Trường hợp cần thiết, cơ quan thẩm định có thể tiến hành lấy mẫu, phân tích, tham vấn các tổ chức, cá nhân có liên quan và quyết định việc cấp hoặc từ chối cấp Giấy xác nhận.

- Trường hợp tổ chức, cá nhân đáp ứng đủ điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định, chuyển Bước 4.

- Trường hợp tổ chức, cá nhân chưa đáp ứng đủ điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định: Có văn bản gửi Trung tâm HCC, thông báo cho tổ chức, cá nhân  hoàn thiện hồ sơ, điều kiện về bảo vệ môi trường theo yêu cầu.

3.2.Bộ phận Tài nguyên và Môi trường  trực tại Trung tâm HCC tiếp nhận hồ sơ đã hoàn thiện của tổ chức, cá nhân theo văn bản thông báo và chuyển hồ sơ đến Sở TN&MT.

3.3. Sở TN&MT tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận Tài nguyên và Môi trường -Trung tâm HCC và tiến hành xem xét hồ sơ (trường hợp cần thiết, tổ chức kiểm tra lại các điều kiện về bảo vệ môi trường):

- Hồ sơ đáp ứng đầy đủ điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định, chuyển Bước 4.

- Hồ sơ chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định: Có văn bản thông báo gửi Trung tâm HCC, trong đó nêu rõ lý do chưa đáp ứng của tổ chức, cá nhân. Hồ sơ nộp lại chuyển Bước 3.2.

Bước 4: Xác nhận và trả kết quả

4.1. Sở TNMT cấp Giấy xác nhận và trả kết quả cho Trung tâm HCC.

4.2. Trung tâm HCC tiếp nhận Giấy xác nhận từ Sở TNMT và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

69.2 Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm HCC hoặc qua trang dichvucong.quangninh.gov.vn.

- Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Trung tâm HCC trả kết quả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện cho Tổ chức, cá nhân.

- Địa chỉ: Trung tâm Hành chính công Tỉnh, Tầng 1, Trụ sở liên cơ quan số 2, km 8, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

69.3 Thành phần hồ sơ:

*/ Thành phần hồ sơ:

(1) Văn bản đề nghị cấp lại theo mẫu quy định tại Phụ lục 2b ban hành kèm theo Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT – 01 bản;

- Báo cáo các điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo mẫu quy định tại Phụ lục 3a, 3b ban hành kèm theo Thông tư  - 01 bản;

- Báo cáo kết quả giám sát môi trường định kỳ gần nhất của cơ sở, nhưng không quá sáu (06) tháng kể đến ngày đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp lại Giấy xác nhận do hết hạn – 01 bản;

*/ Số lượng hồ sơ: 01 bộ

69.4 Thời hạn giải quyết

Mười hai (12) ngày làm việc (không bao gồm thời gian hoàn thiện hồ sơ của tổ chức, cá nhân).

69.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức, cá nhân.

69.6 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường (Chi cục Bảo vệ Môi trường).

- Cơ quan trực tiếp tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, địa phương liên quan.

69.7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất hoặc văn bản không chấp thuận việc đề nghị cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu.

69.8 Phí, lệ phí:

Không quy định.

69.9 Tên các mẫu đơn:

- Mẫu đơn quy định tại Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

- Phụ lục 2b: Văn bản đề nghị cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu. 

- Phụ lục 3a, 3b: Mẫu bìa, trang phụ bìa và mẫu báo cáo về điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

69.10 Yêu cầu điều kiệnthực hiện thủ tục hành chính:

- Kho lưu giữ phế liệu nhập khẩu phải đảm bảo:

+ Có hệ thống thu gom nước mưa; hệ thống thu gom và biện pháp xử lý các loại nước thải phát sinh trong quá trình lưu giữ phế liệu đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

+ Có cao độ nền đảm bảo không bị ngập lụt; mặt sàn trong khu vực lưu giữ phế liệu được thiết kế để tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào; sàn bảo đảm kín khít, không rạn nứt, bằng vật liệu chống thấm, đủ độ bền chịu được tải trọng của lượng phế liệu cao nhất theo tính toán.

+ Có tường và vách ngăn bằng vật liệu không cháy. Có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ phế liệu bằng vật liệu không cháy; có biện pháp hoặc thiết kế để hạn chế gió trực tiếp vào bên trong.

+ Có thiết bị phòng cháy chữa cháy (ít nhất gồm có bình bọt chữa cháy, cát để dập lửa), sơ đồ thoát hiểm, ký hiệu hướng dẫn thoát hiểm đúng hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy.

- Bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu

            + Có hệ thống thu gom và biện pháp xử lý nước mưa đợt đầu chảy tràn qua bãi phế liệu nhập khẩu và các loại nước thải phát sinh trong quá trình lưu giữ phế liệu đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

            + Có cao độ nền đảm bảo không bị ngập lụt; sàn bảo đảm kín khít, không rạn nứt, bằng vật liệu chống thấm, đủ độ bền chịu được tải trọng của lượng phế liệu cao nhất theo tính toán.

            + Có biện pháp giảm thiểu bụi phát sinh từ bãi lưu giữ phế liệu.

            + Có thiết bị phòng cháy chữa cháy (ít nhất gồm có bình bọt chữa cháy, cát để dập lửa) đúng hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy.

- Công nghệ, thiết bị tái chế, tái sử dụng phế liệu phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định;

- Có công nghệ, thiết bị xử lý tạp chất đi kèm phế liệu đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Trường hợp không có công nghệ, thiết bị xử lý tạp chất đi kèm thì phải chuyển giao cho đơn vị có chức năng phù hợp để xử lý;

- Thực hiện ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 38/2015/NĐ-CP;

- Có văn bản cam kết về việc tái xuất hoặc xử lý phế liệu trong trường hợp phế liệu nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường.

69.11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Bảo vệ môi trường 2014;

- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;

- Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Tệp tin đính kèm

Phụ lục 2b -Phụ lục 3a - Phụ lục 3b.docx


Các thủ tục liên quan

Các thủ tục đã đăng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 28
Đã truy cập: 2446818