Trang chủ Văn bản chỉ đạo
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
Số 27/2019/NĐ-CP 13/03/2019 Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ Chính phủ
QĐ 3193/QĐ-UBND 20/08/2018 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sơ, ban, ngành có thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích UBND tỉnh Quảng Ninh
2070/TNMT-VP 19/04/2018 Về việc chỉ đạo triển khai các nôi dung cải cách hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường trong năm 2018 và các năm tiếp theo Sở Tài nguyên và Môi trường
Thong tu 61/2017/TT-BTNMT 22/12/2017 Quy định quy trình, phương pháp xác định và các mẫu biểu thống kê sản lượng khoáng sản khai thác thực tế Bộ Tài nguyên - Môi trường
02/2017/TT-BTNMT 07/03/2017 Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - Kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường Bộ Tài nguyên - Môi trường
26/2016/TT-BCT 30/11/2016 Quy định nội dung lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình mỏ khoáng sản Bộ Công Thương
158/2016/NĐ-CP 29/11/2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật khoáng sản Chính phủ
31/2016/TT-BTNMT 14/10/2016 về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghệ và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ Bộ Tài nguyên - Môi trường
19/2016/TT-BTNMT 24/08/2016 Thông tư 19/2016 về báo cáo công tác bảo vệ môi trường Bộ Tài nguyên - Môi trường
09/2016/TT-BTNMT 16/05/2016 Quy định việc xây dựng, thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết
08/2016/TT-BTNMT 16/05/2016 Quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia Bộ Tài nguyên - Môi trường
05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT 16/05/2016 Hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng Bộ Tài nguyên - Môi trường,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
05/2016/TT-BTNMT 13/05/2016 Quy định nội dung quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia Bộ Tài nguyên - Môi trường
04/2016/TT-BTNMT 29/04/2016 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường Bộ Tài nguyên - Môi trường
638/2016/QĐ-UBND 10/03/2016 Hạn mức giao đất trồng, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng UBND tỉnh Quảng Ninh
01/2016/TT-BTNMT 13/01/2016 Quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp Bộ Tài nguyên - Môi trường
4133/2015/QĐ-UBND 22/12/2015 Về việc ban hành Quy định hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
52/2015/TTLT-BTNMT-BNV 08/12/2015 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính Bộ Nội vụ,Bộ Tài nguyên - Môi trường
1955 14/10/2015 Quy định phương thức trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của cá nhân, hộ gia đình giữa cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký đất đai Tổng Cục Thuế,Bộ Tài nguyên - Môi trường
110/QĐ-UB 22/04/2015 Quyết định phê duyệt bản đồ nhạy cảm môi trường
903/TNMT-TNN 27/03/2015 Xây dựng ứng phó với bão mạnh và siêu bão Sở Tài nguyên và Môi trường
2778 24/11/2014 Ban hành Quy định về việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục, thời hạn các bước thực hiện thủ tục về việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất UBND tỉnh Quảng Ninh
2779/2014/QĐ-UBND 24/11/2014 Ban hành Quy định về việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục, thời hạn các bước thực hiện thủ tục về việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất UBND tỉnh Quảng Ninh
1766/2014/QĐ-UBND 13/11/2014 Về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
1768/2014/QĐ-UBND 13/08/2014 Về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, diện tích đất ở tối thiểu được tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
51/NĐ-CP 15/07/2014 Nghị định quy định về giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển Thủ tướng Chính phủ
45/2013/QH13 01/07/2014 Luật Đất đai 2013 Quốc hội
QH Khoáng sản 06/06/2014 QH thăm dò, khai thác khoáng sản UBND tỉnh Quảng Ninh


25/2014/TT-BTNMT 19/05/2014 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH Bộ Tài nguyên - Môi trường
24/2014/TT-BTNMT 19/05/2014 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH Bộ Tài nguyên - Môi trường
23/2014/TT-BTNMT 19/05/2014 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT Bộ Tài nguyên - Môi trường
DSCBTT 10/02/2014 Danh sach can bo Sở Tài nguyên và Môi trường
203/2013/NĐ-CP 28/11/2013 Nghị định Quy định phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Chính phủ
1901/SNV 25/11/2013 Đánh giá công chức viên chức Sở Nội Vụ

738 22/11/2013 Mẫu biểu khảo sát thống kê ngành TNMT Sở Tài nguyên và Môi trường
29/2013/TT-BTNMT 09/10/2013 Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường. Bộ Tài nguyên - Môi trường
Sơ Yếu lý lịch cán bộ Mẫu 2c 09/08/2013 Sơ yếu lý lịch cán bộ mẫu 2C
10/2013/TT-BTNMT 28/05/2013 Cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa chính. Bộ Tài nguyên - Môi trường
Thông tư 02/2013/TT-BTNMT 01/03/2013 Thông tư Quy định lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt khu vực được cấp phép khai thác khoáng sản: Thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản.
22/2012/TT=BTNMT 18/02/2013 Thông tư quy định việc lập và thực hiện Kế hoạch quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng ven biển Bộ Tài nguyên - Môi trường
12345
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 173
Đã truy cập: 998412