Trang chủ Thủ tục hành chính công
Danh sách thủ tục hành chính
Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành
15. Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, Xóa đăng ký thế chấp. Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
16. Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
17. Thủ tục Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
18. Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
19. Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
66. Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
67. Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
68. Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
69. Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn) Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
70. Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng) Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
71. Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt) Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
72.Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản(trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt) Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
73.Xác nhận hoàn thành từng phần Phương án cải tạo, phục hồi môi trường, Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
74. Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt) Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
75. Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt) Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
76. Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
77. Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
78. Thủ tục Thẩm định Tờ khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp. Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
79. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động Đo đạc và Bản đồ. Đo đạc bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
80. Thủ tục bổ sung nội dung giấy phép hoạt động Đo đạc và Bản đồ. Đo đạc bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
123456TiếpCuối »
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 455
Đã truy cập: 2521176