Trang chủ Bổ trợ tư pháp
Một số điểm mới của Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư
16/07/2021 16: 47:59
Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BTP sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2017/TT-BTP và Thông tư số 12/2018/TT- BTP trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý
16/07/2021 16: 47:42
Một số điểm mới của Thông tư 02/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn cách tính thời gian theo buổi làm việc thực tế và khoán chi vụ việc trợ giúp pháp lý
16/07/2021 16: 47:25
Danh sách các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh (tính đến ngày 30.6.2021)
16/07/2021 16: 45:59
Quyết định xóa đăng ký hành nghề Công chứng viên đối với bà Nguyễn Phương Chi
19/05/2021 14: 55:00
Thông báo về viêc cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Trung tâm Trọng tài thương mại Quốc tế Việt - Trung
13/05/2021 11: 25:06
Danh sách các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh
13/05/2021 11: 24:43
Danh sách các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh năm 2020
13/05/2021 11: 24:06
Danh sách các tổ chức thực hiện Trợ giúp pháp lý, người thực hiện TGPL năm 2020
13/05/2021 11: 23:43
Danh sách các Quản tài viên, Doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản năm 2020
13/05/2021 11: 23:31
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 772
Đã truy cập: 551905