Trang chủ Các bài viết hội đồng phối hợp
(Kế hoạch 25/KH-STP) Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Tư pháp năm 2023
09/03/2023 09: 50:11
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy năm 2022 tại thị xã Cộng Hòa, thành phố Cẩm Phả
19/07/2022 15: 44:04
Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương làm việc với tỉnh Quảng Ninh
19/07/2022 15: 43:55
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy năm 2022 tại phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả
24/06/2022 08: 59:55
Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật
15/02/2022 14: 17:00
Các Luật, Nghị quyết mới được thông qua kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa XV
15/02/2022 10: 57:00
Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022
10/02/2022 18: 31:00
Danh sách cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
10/02/2022 18: 22:00
Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022
10/02/2022 18: 18:00
Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Ninh năm 2022
10/02/2022 17: 55:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 15
Đã truy cập: 935812