Trang chủ Các bài viết hội đồng phối hợp
Thực hiện báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2020
12/05/2020 15: 23:00
Tài liệu phục vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19: Một số hành vi vi phạm về phòng, chống dịch Covid -19 và cơ sở pháp lý xử lý hành chính, hình sự
06/04/2020 10: 18:00
Thực hiện Công văn số 904/UBND-PC ngày 17/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc tăng cường tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm
24/03/2020 16: 08:00
UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2020
20/03/2020 16: 05:00
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn chỉ đạo tăng cường tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm
19/02/2020 11: 32:00
DANH SÁCH CẤP XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2019; DANH SÁCH CẤP XÃ CHƯA ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2019
10/02/2020 16: 06:00
UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Kế hoạch phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
05/02/2020 16: 02:00
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2020
05/02/2020 10: 13:00
Tài liệu Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
17/12/2019 16: 07:00
Tài liệu triển khai Luật Tiếp cận thông tin
10/12/2019 14: 50:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 6
Đã truy cập: 302715