Trang chủ Các bài viết hội đồng phối hợp
Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước” trên địa bàn tỉnh năm 2023
15/08/2023 13: 48:47
(Kế hoạch 25/KH-STP) Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Tư pháp năm 2023
09/03/2023 09: 50:11
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy năm 2022 tại thị xã Cộng Hòa, thành phố Cẩm Phả
19/07/2022 15: 44:04
Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương làm việc với tỉnh Quảng Ninh
19/07/2022 15: 43:55
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy năm 2022 tại phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả
24/06/2022 08: 59:55
Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật
15/02/2022 14: 17:00
Các Luật, Nghị quyết mới được thông qua kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa XV
15/02/2022 10: 57:00
Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022
10/02/2022 18: 31:00
Danh sách cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
10/02/2022 18: 22:00
Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022
10/02/2022 18: 18:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 486
Đã truy cập: 1000216