Ban Lãnh đạo

24/03/2020

 

 

Giám đốc: 

Trình độ chuyên môn: 

Trình độ Lý luận chính trị: 
Điện thoại văn phòng: 0203.650.6868
Email:    
Phụ trách: Thanh tra; Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Là chủ tài khoản của Sở; Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Sở; Trực tiếp quan hệ công tác Hội cựu chiến binh Sở Tư pháp; BCH Đoàn TNCSHCM cơ quan; Thường trực công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; Thực hiện hợp tác quốc tế  về pháp luật và công tác tư pháp khác theo quy định của UBND tỉnh và Bộ Tư pháp. Phụ trách chỉ đạo công tác tư pháp thành phố Móng Cái, huyện Hải Hà, huyện Đầm Hà; huyện Bình Liêu.

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Túc

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.6571323

Email:nguyenvantuc.stp@quangninh.gov.vn

Phụ trách: Công tác thuộc nhiệm vụ phòng Văn bản và theo dõi thi hành pháp luật; Công tác thuộc nhiệm vụ phòng Hành chính tư pháp. Phụ trách chỉ đạo công tác tư pháp thị xã Đông Triều, thị xã Quảng Yên và thành phố Uông Bí. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Chính Nghĩa
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Cử nhân kinh tế
Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại văn phòng: 0203.6506688
Email: nguyenchinhnghia@quangninh.gov.vn
Phụ trách: Công tác thuộc nhiệm vụ Phòng Bổ trợ tư pháp; Nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở (Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, Phòng công chứng số 1, 2, 3); Công tác ứng dụng khoa học; công nghệ thông tin trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý  của Sở. Phụ trách chỉ đạo công tác tư pháp huyện Cô Tô, Vân Đồn, Tiên Yên, huyện Ba Chẽ. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

    

 

Phó Giám đốc: Huỳnh Thị Mai Anh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ  Quản lý công, Cử nhân Luật
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại văn phòng: 0203.6272666
Email: huynhthimaianh@quangninh.gov.vn
Phụ trách: Công tác thuộc nhiệm vụ Văn phòng Sở; Công tác thuộc nhiệm vụ phòng Phổ biến giáo dục pháp luật; Trưởng ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Sở, trực tiếp quan hệ với Ban Nữ công, Ban chấp hành công đoàn cơ quan;  Phụ trách chỉ đạo công tác tư pháp thành phố Hạ Long, huyện Hoành Bồ, thành phố Cẩm Phả. Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

   

 

 

 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 89
Đã truy cập: 432800