Ban Lãnh đạo

05/01/2022

 

Giám đốc: Lê Thành Cung

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.650.6868

Email: lethanhcung@quangninh.gov.vn

Phụ trách: Công tác tổ chức, cán bộ;Công tác thanh tra; thường trực tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; Công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc nhiệm vụ Phòng Văn bản và theo dõi thi hành pháp luật; Là Chủ tài khoản của Sở Tư pháp; Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng; Người phát ngôn của Sở Tư pháp; Trực tiếp quan hệ công tác với Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan Sở Tư pháp; Theo dõi công tác tư pháp tại các địa phương: Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà, Bình Liêu; Thực hiện hợp tác quốc tế về pháp luật và công tác tư pháp khác theo quy định của UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Chính Nghĩa
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Cử nhân kinh tế
Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại văn phòng: 0203.6506688
Email: nguyenchinhnghia@quangninh.gov.vn
Phụ trách: 
Công tác thuộc nhiệm vụ của Phòng Tổng hợp và Phổ biến, giáo dục pháp luật (trừ các nhiệm vụ do Giám đốc trực tiếp phụ trách); Công tác dân vận chính quyền; Làm Trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ của Sở; trực tiếp quan hệ công tác với Công đoàn, Ban Nữ công cơ quan Sở Tư pháp; Phụ trách công tác tư pháp các địa phương: Cô Tô, Vân Đồn, Tiên Yên, Ba Chẽ; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

 

    

 

Phó Giám đốc: Huỳnh Thị Mai Anh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ  Quản lý công, Cử nhân Luật
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại văn phòng: 0203.6272666
Email: huynhthimaianh@quangninh.gov.vn
Phụ trách: Công tác thuộc nhiệm vụ của phòng Bổ trợ tư pháp; Nhiệm vụ của Phòng Công chứng số 1, Phòng Công chứng số 3; Theo dõi công tác tư pháp các địa phương: Hạ Long, Cẩm Phả; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

   
 

Phó Giám đốc: Đặng Bá Bắc
Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật, Th.s QLHCNN
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 0203.6571323
Email:dangbabac.bxdntm@quangninh.gov.vn

Phụ trách: Công tác thuộc nhiệm vụ Phòng Hành chính tư pháp; Công tác theo dõi thi hành pháp luật; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc nhiệm vụ Phòng Văn bản và theo dõi thi hành pháp luật; Nhiệm vụ của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản; Nhiệm vụ của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước; Theo dõi công tác tư pháp các địa phương: Uông Bí, Đông Triều, Quảng Yên; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

 

 

 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 322
Đã truy cập: 1075700