Ban Lãnh đạo

24/03/2020

 

Giám đốc: Lê Thành Cung

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại văn phòng: 0203.650.6868
Email: lethanhcung@quangninh.gov.vn

Phụ trách: Công tác tổ chức, cán bộ; Công tác thanh tra; thường trực tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; Công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Công tác thuộc nhiệm vụ Phòng Văn bản và theo dõi thi hành pháp luật; Là Chủ tài khoản của Sở Tư pháp; Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng; Người phát ngôn của Sở Tư pháp; Trực tiếp quan hệ công tác với Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan Sở Tư pháp; Theo dõi, phụ trách công tác tư pháp tại các địa phương: Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà, Bình Liêu; Thực hiện hợp tác quốc tế về pháp luật và công tác tư pháp khác theo quy định của UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Chính Nghĩa
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Cử nhân kinh tế
Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại văn phòng: 0203.6506688
Email: nguyenchinhnghia@quangninh.gov.vn
Phụ trách:
Công tác thuộc nhiệm vụ của phòng Bổ trợ tư pháp; Công tác thuộc nhiệm vụ của Phòng Tổng hợp và Phổ biến, giáo dục pháp luật (trừ các nhiệm vụ do Giám đốc trực tiếp phụ trách và nhiệm vụ do Phó Giám đốc Huỳnh Thị Mai Anh phụ trách); Công tác dân vận chính quyền; Làm Trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ của Sở; trực tiếp quan hệ công tác với Công đoàn, Ban Nữ công cơ quan Sở Tư pháp; Nhiệm vụ của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước và các Phòng Công chứng. Theo dõi, phụ trách công tác tư pháp các địa phương: Cẩm Phả, Vân Đồn, Cô Tô, Tiên Yên, Ba Chẽ. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

 

    

 

Phó Giám đốc: Huỳnh Thị Mai Anh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ  Quản lý công, Cử nhân Luật
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại văn phòng: 0203.6272666
Email: huynhthimaianh@quangninh.gov.vn
Phụ trách: Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật; Hòa giải ở cơ sở; Chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc nhiệm vụ Phòng Tổng hợp và Phổ biến, giáo dục pháp luật; Công tác thuộc nhiệm vụ Phòng Hành chính tư pháp; Nhiệm vụ của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản; Theo dõi, phụ trách công tác tư pháp các địa phương: Hạ Long, Uông Bí, Đông triều, Quảng Yên; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

   

 

 

 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 63
Đã truy cập: 608557