Phòng Công chứng số 1

24/03/2020
 
Trưởng phòng: Vương Quốc Tuấn
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ LLCT: Cao cấp
Điện thoại văn  phòng: 0203.6563366
Điện thoại di động: 0912526297
Email: vuongquoctuan@quangninh.gov.vn
 
 
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thanh Vân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại văn phòng: 0203.6567676
Điện thoại di động: 0904618687
 
 
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Giang Phương
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại văn phòng: 0203.6572626
Điện thoại di động: 0913262622
 
  
Công chứng viên: Lê Thị Huyền
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ LLCT: Sơ cấp
Điện thoại di động: 0986468838
Email: lethihuyen.stp@quangninh.gov.vn
 
 

 

Chuyên viên: Lê Thị Huệ
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ LLCT: Sơ cấp
Điện thoại văn phòng: 0203.6557575
Điện thoại di động: 0915130882
 
Chuyên viên: Bùi Thị Hảo
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ LLCT: Sơ cấp
Điện thoại văn phòng: 0203.6557575
Điện thoại di động: 0904152030
 
Công chứng viên: Nguyễn Phương Chi
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ LLCT: Sơ cấp
Điện thoại di động: 0986188939

 

 


Kế toán: Nguyễn Thị Xoan
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Trình độ LLCT: Sơ cấp
Điện thoại di động: 0203.6559393
Điện thoại văn phòng: 0903.411974
Email: nguyenthixoan.stp@quangninh.gov.vn
 
 
 
Nhân viên: Nguyễn Tiến Hùng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Điện thoại di động: 0913.055773
 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 45
Đã truy cập: 319113