Phòng Công chứng số 1

24/03/2020
 
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thanh Vân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại văn phòng: 0203.6567676
Điện thoại di động: 0904618687
Phụ trách Phòng Công chứng số 1
 
Phó Trưởng phòng:Nguyễn Phi Hùng
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại văn phòng:
Điện thoại di động: 0912513606
Email: nguyenphihung.stp@quangninh.gov.vn
 

Công chứng viên: Lê Thị Huyền
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại văn phòng: 0203.6557575
Điện thoại di động: 0986468838
 


 

Công chứng viên: Lê Thị Huệ
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ LLCT: Sơ cấp
Điện thoại văn phòng: 0203.6557575
Điện thoại di động: 0915130882
 
Công chứng viên: Bùi Thị Hảo
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ LLCT: Sơ cấp
Điện thoại văn phòng: 0203.6557575
Điện thoại di động: 0904152030

 

 


Kế toán: Nguyễn Thị Xoan
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Cử nhân Luật
Trình độ LLCT: Sơ cấp
Điện thoại di động: 0203.6559393
Điện thoại văn phòng: 0903.411974
Email: nguyenthixoan.stp@quangninh.gov.vn

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 21
Đã truy cập: 1060450