Phòng Công chứng số 1

23/08/2017

 
 
 
Trưởng phòng: Vương Quốc Tuấn
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ LLCT: Cao cấp
Điện thoại văn  phòng: 02033.837997
Điện thoại di động: 0912526297
Email: vuongquoctuan@quangninh.gov.vn
 
 
 
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thanh Vân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại văn phòng: 02033.835278
Điện thoại di động: 0904618687
 
 
 
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Giang Phương
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ LLCT: Sơ cấp
Điện thoại văn phòng: 02033.832770
Điện thoại di động: 0913262622
 
 
 
 
 
Công chứng viên: Lê Thị Huyền
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ LLCT: Sơ cấp
Điện thoại di động: 0986468838
Email: lethihuyen_stp@quangninh.gov.vn
 
 

 

 

Chuyên viên: Lê Thị Huệ
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ LLCT: Sơ cấp
Điện thoại văn phòng: 0203.3835278
Điện thoại di động: 0915130882

 

 

 
 
Chuyên viên: Bùi Thị Hảo
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ LLCT: Sơ cấp
Điện thoại văn phòng: 02033.837359
Điện thoại di động: 0904152030
 
 
 
Công chứng viên: Nguyễn Phương Chi
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ LLCT: Sơ cấp
Điện thoại văn phòng: 0203.3837359
Điện thoại di động: 0986188939
 
 
 

 

 


Kế toán: Nguyễn Thị Xoan
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Trình độ LLCT: Sơ cấp
Điện thoại di động: 0203.3832597
Điện thoại văn phòng: 0903.411974
Email: nguyenthixoan_stp@quangninh.gov.vn
 
 
 
 
Nhân viên: Nguyễn Tiến Hùng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Điện thoại văn phòng: 0203.3835278
Điện thoại di động: 0913.055773
 
 
 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 259
Đã truy cập: 250619