Văn bản chỉ đạo

23/08/2017

CÔNG VĂN VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH TỪ UỶ BAN NHÂN DÂN SANG TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG

Việc chuyển giao các hợp đồng, giao dịch từ Ủy ban nhân dân sang tổ chức hành nghề công chứng đã được 61 tỉnh, thành phố thực hiện. Hiện nay các địa phương đang lần lượt chuyển giao tiếp các đợt 2 khi có tổ chức hành nghề công chứng thành lập đến đâu sẽ chuyển giao đến đó.

LÃNH ĐẠO SỞ TƯ PHÁP CHỈ ĐẠO: CÁC PHÒNG TƯ PHÁP KHAI THÁC SỬ DỤNG HIỆU QUẢ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

 

Trong thời gian vừa qua, công tác Tư pháp từ tỉnh đến các địa phương có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Một số phòng Tư pháp đã sử dụng có hiệu quả cổng thông tin điện tử của địa phương mình để đưa các chương trình, nội dung hoạt động của ngành Tư pháp đến cơ sở xã, phường và thị trấn. Tuy nhiên, các lĩnh vực hoạt động của ngành Tư pháp đưa lên cổng thông tin điện  tử chưa nhiều còn rất khiêm tốn so với kết quả đã làm được.

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 464
Đã truy cập: 631532