Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước

24/03/2020

 

 

 

Giám đốc Trung tâm: 

Trình độ chuyên môn: 

Trình độ LLCT: 

Điện thoại văn phòng: 
Email: 

Email Trung tâm:

trungtamtgplnn.stp@quangninh.gov.vn

 

Phó giám đốc phụ trách : Vũ Thị Uyên

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3837.321

Email: vuthiuyen.stp@quangninh.gov.vn

  

 
 Phó Giám đốc: Trần Quý Cường

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533080
Email: tranquycuong.stp@quangninh.gov.vn

 Trợ giúp viên: Vũ Huy Hạnh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.

Trình độ LLCT: Trung cấp.

Điện thoại văn phòng: 0203.3837321

Email: vuhuyhanh.stp@quangninh.gov.vn.

 

 

 

Trưởng phòng HCTH: Khương Thị Sen

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3837321

Email: khuongthisen.stp@quangninh.gov.vn

  

Kế toán: Nguyễn Thị Lụa

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán.

Trình độ LLCT: Sơ cấp
Điện thoại văn phòng: 0203.3832762.

Email: nguyenthilua.stp@quangninh.gov.vn
  

 
Chuyên viên:  Phạm Thanh Sơn
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.

Trình độ LLCT: Sơ cấp
Điện thoại văn phòng: 0203.3837321
Email:
(Hiện đang biệt phái làm việc tại Trung tâm
Phục vụ Hành chính công tỉnh)

 
Chuyên viên:  Ngô Thị Thu Trang
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.

Trình độ LLCT: Sơ cấp
Điện thoại văn phòng: 0203.3837321
Email:
 
Chuyên viên:  Lê Ánh Thùy Dương
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.

Trình độ LLCT: Sơ cấp
Điện thoại văn phòng: 0203.3837321
Email:

 

 Trợ giúp viên: Dương Thị Hương 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.

Trình độ LLCT: Sơ cấp 

Điện thoại văn phòng: 0203.3837321

Email: duongthihuong.stp@quangninh.gov.vn
 

 

 
Viên chức: Lê Thị Diệu Linh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3837321

Email:

  Chuyên viên: Lê Thị Liên

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3837321

Email: lethilien@quangninh.gov.vn

Cán sự: Lưu Thị Thúy

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3834318

Email: luuthithuy.stp@quangninh.gov.vn

   

 Nhân viên: Vũ Thị Thuỷ 

Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng CNTT.

 Điện thoại văn phòng: 0203.3832762

Email: vuthithuy.stp@quangninh.gov.vn
 

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

  1. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước được thực hiện theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý; Quyết định số 3143/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Ninh.
  2. Thực hiện nhiệm vụ theo các Quy chế, Quy định của Sở Tư pháp, của đơn vị và sự phân công điều hành của Giám đốc Sở Tư pháp.

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 238
Đã truy cập: 1063276