Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước

24/03/2020

 

 

Giám đốc Trung tâm: Nguyễn Hùng Tân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật; Cử nhân Báo chí

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.6580938
Email: nguyenhungtan@quangninh.gov.vn

Email Trung tâm:

trungtamtgplnn.stp@quangninh.gov.vn

Phụ trách công tác chung của Trung tâm

 

Phó giám đốc: Vũ Thị Uyên

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.

Trình độ LLCT: Trung cấp.

Điện thoại văn phòng: 0203.3837.321

Email: vuthiuyen.stp@quangninh.gov.vn

  

 
 Phó Giám đốc: Trần Quý Cường

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3533080
Email: tranquycuong.stp@quangninh.gov.vn

 
 Trưởng phòng Nghiệp vụ: Vũ Huy Hạnh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.

Trình độ LLCT: Trung cấp.

Điện thoại văn phòng: 0203.3837321

Email: vuhuyhanh.stp@quangninh.gov.vn

 

 

 

Trưởng phòng HCTH: Khương Thị Sen

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3837321

Email: khuongthisen.stp@quangninh.gov.vn

  

Kế toán: Nguyễn Thị Lụa

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán.

Trình độ LLCT: Sơ cấp
Điện thoại văn phòng: 0203.3832762.

Email: nguyenthilua.stp@quangninh.gov.vn
  

 

 

Chuyên viên:
  Nguyễn Thanh Hương
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.

Trình độ LLCT: Sơ cấp
Điện thoại văn phòng: 0203.3837321
Email:nguyenthanhhuong.stp@quangninh.gov.vn

 PHAM THANH DUNG.TGPL.jpg 

Chuyên viên: Phạm Thành Dũng

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ LLCT: Sơ cấp 

Điện thoại văn phòng: 033.2621000

Email: phamthanhdung.stp@quangninh.gov.vn

 

 Chuyên viên: Dương Thị Hương 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.

Trình độ LLCT: Sơ cấp 

Điện thoại văn phòng: 0203.3837321

Email: duongthihuong.stp@quangninh.gov.vn
 

 

 
Chuyên viên: Vũ Thị Thanh Hương

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật.

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3837321

Email: vuthithanhhuong.stp@quangninh.gov.vn

Cán sự: Lưu Thị Thúy

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3834318

Email: luuthithuy.stp@quangninh.gov.vn

   

 Nhân viên: Vũ Thị Thuỷ 

Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng CNTT.

 Điện thoại văn phòng: 0203.3832762

Email: vuthithuy.stp@quangninh.gov.vn
 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 83
Đã truy cập: 319151