Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản

23/08/2017

 

Giám đốc Trung tâm: Nguyễn Thị Xuân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ LLCT: Cao cấp
Điện thoại văn phòng: 0203.2488899
Email: nguyenthixuan_stp@quangninh.gov.vn
 
 
Đấu giá viên: Dương Văn Trình
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.
Trình độ LLCT: Sơ cấp
Điện thoại văn phòng: 0203.3820238
Điện thoại di động: 0913252677
Email: duongvantrinh_stp@quangninh.gov.vn
 
 
 
Phó giám đốc: Ngô Thế Giáp
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư CNTT, Thạc sĩ Luật.
Trình độ LLCT: Cao cấp.
 Điện thoại văn phòng: 0203.3820238
 Điện thoại di động: 0988.238.866
Email: ngothegiap_stp@quangninh.gov.vn
 
Kế toán: Nguyễn Thị Út Trang
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán; Cử nhân Luật
Điện thoại văn phòng: 0203.3834068
Điện thoại di động: 0987.441.884
Email: nguyenthiuttrang_stp@quangninh.gov.vn
 
 
 

 

 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Hiền

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Điện thoại văn phòng: 0203.2216916

Điện thoại di động: 0985.516.688

Email: nguyenthihien_stp@quangninh.gov.vn

 

Nhân viên: Phạm Kiều Phương
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.
 Điện thoại văn phòng: 0203.3834068
 Điện thoại di động: 0985.219.291
 Email: phamkieuphuong_stp@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 283
Đã truy cập: 287913