Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

24/03/2020

 

 
Giám đốc Trung tâm: Ngô Thế Giáp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Kỹ sư CNTT.
Trình độ LLCT: Cao cấp.
 Điện thoại văn phòng: 02033.508.336
Email: ngothegiap.stp@quangninh.gov.vn
 


 

Phó Giám đốc Trung tâm: Nguyễn Thị Hiền
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ LLCT: Trung cấp.

Điện thoại văn phòng: 02033.508.339
Email: nguyenthihien.stp@quangninh.gov.vn

 

 

Chuyên viên: Vũ Thị Thanh Hương

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Trình độ LLCT: Trung cấp.
Điện thoại văn phòng: 02033.508.028
Email: vuthithanhhuong@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 524
Đã truy cập: 1060423