Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản

24/03/2020

 

Giám đốc Trung tâm: Nguyễn Thị Xuân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ LLCT: Cao cấp
Điện thoại văn phòng: 0203.2488899
Email: nguyenthixuan.stp@quangninh.gov.vn
 
 
Phó giám đốc: Ngô Thế Giáp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Kỹ sư CNTT.
Trình độ LLCT: Cao cấp.
 Điện thoại văn phòng: 0203.2200266
Email: ngothegiap.stp@quangninh.gov.vn
 


 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Hiền
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ LLCT: Sơ cấp.

Điện thoại văn phòng: 0203.6559293
Email: nguyenthihien.stp@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 355
Đã truy cập: 733068