Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản

24/03/2020

 

 
Giám đốc Trung tâm:
Trình độ chuyên môn:
Trình độ LLCT:
Điện thoại văn phòng:
Email: 
 
 
Phó giám đốc phụ trách TT: Ngô Thế Giáp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Kỹ sư CNTT.
Trình độ LLCT: Cao cấp.
 Điện thoại văn phòng: 0203.2200266
Email: ngothegiap.stp@quangninh.gov.vn
 


 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Hiền
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ LLCT: Trung cấp.

Điện thoại văn phòng: 0203.6559293
Email: nguyenthihien.stp@quangninh.gov.vn

 

 

Chuyên viên: Vũ Thị Thanh Hương

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Trình độ LLCT: Trung cấp.
Điện thoại văn phòng: 0203.6559293
Email: vuthithanhhuong@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 345
Đã truy cập: 934316