Hướng dẫn việc ghi chú vào sổ hộ tịch việc Ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài

27/07/2011 00:00

Để đảm bảo quyền lợi chính đáng của công dân Việt Nam và người nước ngoài đã đăng ký kết hôn với công dân Việt Nam tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam sau đó ly hôn tại nước ngoài; Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư hướng dẫn việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam và không có đơn yêu cầu không công  nhận tại Việt Nam.

Về đối tượng điều chỉnh của Thông tư này là: Công dân Việt Nam; Người nước ngoài đăng ký với công dân Việt Nam tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, sau đó ly hôn ở nước ngoài.

Những trường hợp phải làm thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài: Công dân Việt Nam đã ly hôn ở nước ngoài về thường trú tại Việt Nam; Các trường hợp đã đăng ký việc kết hôn hoặc ghi chú việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam, sau đó ly hôn ở nước ngoài; Các trường hợp có yêu cầu kết hôn ở Việt Nam mà trước đó đã ly hôn ở nước ngoài; Các trường hợp khác, nếu đương sự có yêu cầu. Đối với những trường hợp đã qua nhiều lần ly hôn, thì chỉ phải làm thủ tục ghi chú về ly hôn gần nhất. 

Thẩm quyền ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài.              

- Sở Tư pháp, thành phố trực thuộc Trung ương mà trong phạm vi tỉnh, thành phố đó đương sự đã đăng ký kết hôn hoặc ghi chú việc kết hôn trước đây, thực hiện ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài.

Việc xác định nơi đăng ký kết hôn hoặc ghi chú việc kết hôn trước đây được căn cứ vào Tờ khai của đương sự khi làm thủ tục ghi chú việc ly hôn.

- Trong trường hợp công dân Việt Nam ở nước ngoài về thường trú tại Việt Nam, có yêu cầu ghi vào sổ hộ tịch việc  ly hôn mà việc kết hôn trước đây đã được đăng ký tại Cơ quan Đại diện Việt Nam ở nước ngoài, thì việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn được thực hiện tại Sở Tư pháp, nơi công dân Việt Nam thường trú.

- Trong trường hợp công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài có yêu cầu ghi vào sổ  hộ tịch việc ly hôn mà việc kết hôn trước đó đã được đăng ký tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, thì việc ghi chú vào sổ hộ tịch việc ly hôn được thực hiện tại Sở Tư pháp, nơi công dân Việt Nam cư trú trước khi xuất cảnh, nếu việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn không nhằm mục đích kết hôn.

Về hồ sơ yêu cầu ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài  bao gồm: Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài ( theo mẫu đính kèm thông tư); Bản sao Bản án/Quyết định ly hôn của toà án nước ngoài đã có hiệu lực thi hành; bản sao bản thoả thuận ly hôn do Toà án nước ngoài hoặc cơ quan có thẩm quyền khác của nước ngoài công nhận đã có hiệu lực thi hành hoặc bản sao các giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp công nhận việc y hôn; Bản sao giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế chứng minh nhân thân của người đó có đơn yêu cầu; bản sao hộ khẩu để chứng minh thẩm quyền ghi chú việc ly hôn theo hướng dẫn tại khoản 2 điều 5 Thông tư.

Trường hợp trước đây đương sự đã đăng ký kết hôn tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện hoặc Uỷ ban nhân dân cấp xã, thì sau khi ghi chú, Sở Tư pháp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản  cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện hoặc Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký kết hôn để ghi chú tiếp vào Sổ đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật về hộ tịch.

Trong trường hợp trước đây đương sự đã đăng ký kết hôn tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, thì thông báo được gửi cho Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, nơi đăng ký kết hôn; Nếu Sổ đăng ký kết hôn đã chuyển lưu 01 quyển tại Bộ Ngoại giao thì Cơ quan đại diệnViệt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm thông báo tiếp cho Bộ Ngoại giao để ghi chú vào Sổ đăng ký kết hôn lưu tại Bộ Ngoại giao.

Trong trường hợp người có yêu cầu ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn mà việc kết hôn trước đây thực hiện tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài mà chưa làm thủ tục ghi chú việc kết hôn, thì Sở Tư pháp đồng thời hai việc kết hôn và ly hôn vào Sổ đăng ký kết hôn sử dụng tại Sở Tư pháp.

Trong trường hợp đương sự đã đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam ở trong nước, nhưng sổ đăng ký kết hôn không còn lưu trữ được, thì việc ghi vào sổ việc ly hôn cũng được thực hiện như đối với việc thực hiện tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Như vậy kể từ ngày 01/12/2010 khi công dân đã ly hôn tại nước ngoài  mang Bản án/Quyết định ly hôn có hiệu lực thi hành, Bản thoả thuận ly hôn do Toà án nước ngoài hoặc cơ quan có thẩm quyền khác của nước ngoài công nhận đã có hiệu lực thi hành hoặc bản sao những giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp công nhận việc ly hôn đến Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn yêu cầu xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân thì Uỷ ban nhân dân cấp xã không cấp ngay Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân như trước đây mà hướng dẫn công dân đến Sở Tư pháp làm thủ tục ghi chú ly hôn. Sau khi có Giấy xác nhận về việc ghi chú vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài do Sở Tư pháp cấp thì mới cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân.

Vũ Lan - Phòng QLHCTP


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 283
Đã truy cập: 588155