Công văn hướng dẫn nghiệp vụ về việc bản chính hộ tịch ép Plastic

27/07/2011 00:00

“1. Sau khi Uỷ ban nhân dân cấp huyện có Quyết định giải quyết cho phép đương sự được thay đổi, cải chính…hộ tịch, mà bản chính Giấy khai sinh của đương sự đã dán Plastic nên không thể ghi nội dung thay đổi, cải chính …theo quyết định vào mặt sau, thì có được cấp lại bản chính Giấy khai sinh mới không? nếu không thì giải quyết bằng cách nào?

2. Uỷ ban nhân dân cấp xã ra quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch ( cho người dưới 14 tuổi) mà bản chính Giấy khai sinh dán Plastic thì có được đề nghị cấp huyện cấp lại không? Nếu không được cấp lại, thì có được đăng ký lại bản chính Giấy khai sinh mới theo nội dung của Quyết định không”.

          Vấn đề Phòng tư pháp thị xã Cẩm Phả hỏi, Sở Tư pháp  trả lời như sau:

          Căn cứ điều 62 Nghị định số158/2005/NĐ - CP  ngày 27/12/2005 quy định về đăng ký và quản lý hộ tịch quy định:

          “1. Trong trường hợp bản chính Giấy khai sinh bị mất, hư hỏng hoặc phải ghi chú quá nhiều nội dung do được thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch hoặc điều chỉnh hộ tịch mà Sổ đăng ký khai sinh còn lưu trữ được thì được cấp lại bản chính Giấy khai sinh.

          2. Uỷ ban nhân dân cấp huyện, nơi lưu giữ Sổ đăng ký khai sinh thực hiện việc cấp lại bản chính Giấy khai sinh.”      

Đồng thời tại điểm b khoản 2 mục IV Thông tư số 01/2008/TT – BTP ngày 02/6/2008 quy định quy định:

“Trong trường hợp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc cấp lại bản chính Giấy khai sinh, nhưng Sổ đăng ký khai sinh chỉ lưu tại Uỷ ban nhân dân cấp xã, thì Uỷ ban nhân dân cấp huyện yêu cầu Uỷ ban nhân dân cấp xã cung cấp thông tin để ghi vào nội dung bản chính Giấy khai sinh. Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm trích lục thông tin trả lời bằng văn bản, hoặc sao chụp trang Sổ đăng ký khai sinh có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã và gửi cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện”.

Như vậy sau khi được thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch hoặc điều chỉnh hộ tịch mà bản chính những giấy tờ về hộ tịch khi đã dán Plastic thì những trường hợp đó được cấp lại bản chính Giấy khai sinh. ( Khi cấp lại bản chính mới thì phải thu hồi bản chính cũ đã dán Plastic).

Trường hợp: Sổ gốc còn lưu trữ thì sau khi có quyết định được thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch hoặc điều chỉnh hộ tịch thì  được đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp huyện cấp lại bản chính Giấy tờ hộ tịch mới.

Trường hợp: Sổ gốc không còn lưu trữ  khi có quyết định được thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch hoặc điều chỉnh hộ tịch thì hướng dẫn công dânlàm thủ tục đăng ký lại và cấp bản chính giấy tờ hộ tịch mới.

          Lưu ý: Khi cấp bản chính giấy tờ hộ tịch cán bộ tư pháp hộ tịch cần giải thích cho công dân không nên dán Plastic bản chính các giấy tờ hộ tịch ( Giấy khai sinh, Giấy khai tử) để khi có yêu cầu được thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch hoặc điều chỉnh hộ tịch thì ghi nội dung theo quyết định vào mặt sau của giấy tờ hộ tịch. 

          Sở Tư pháp trả lời phòng Tư pháp thị xã Cẩm Phả biết để thực hiện.

Vũ Lan - Phòng Quản lý hành chính Tư pháp


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 287
Đã truy cập: 588159