Công văn hướng dẫn đăng ký lại việc sinh

27/07/2011 00:00

Để đảm bảo việc giải quyết hồ sơ đăng ký lại việc sinh chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật, Sở Tư pháp đề nghị các Phòng Tư pháp chỉ đạo triển khai đến các Ban Tư pháp cấp xã khi làm thủ tục đăng ký lại việc sinh cần lưu ý đến các vấn đề sau:

          1. Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký lại việc sinh yêu cầu cán bộ Tư pháp phải kiểm tra sổ đăng ký khai sinh tại Uỷ ban cấp xã và Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem trên thực tế còn sổ lưu hay không, nếu không còn sổ lưu  mới làm thủ tục đăng ký lại;

          2. Trong trường hợp đăng ký lại  tại Uỷ ban nhân dân cấp xã, không phải nơi đương sự đã đăng ký hộ tịch trước đây, thì tờ khai phải có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi đăng ký hộ tịch về việc đã đăng ký; trừ trường hợp đương sự xuất trình được bản sao giấy tờ hộ tịch đã cấp hợp lệ trước đây;

          3. Khi đăng ký lại việc sinh nếu người đi đăng ký lại xuất trình bản sao giấy tờ đã cấp hợp lệ trước đây, thì nội dung khai sinh được ghi theo nội dung của bản sao giấy tờ hộ tịch đó.

Trường hợp đăng ký lại việc sinh cho người không có bản sao Giấy khai sinh đã cấp trước đây, nhưng đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân như: Sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, học bạ, bằng tốt nghiệp; (lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên-nếu có) mà trong các hồ sơ giấy tờ đó đã có sự thống nhất về họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch quê quán, thì đăng ký theo đúng nội dung đó. Trường hợp họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch, quê quán trong các hồ sơ, giấy tờ nói trên của người đó không thống nhất thì đăng ký theo hồ sơ, giấy tờ được lập đầu tiên. 

4. Với những trường hợp nếu thấy có sự nghi vấn trong các giấy tờ, hồ sơ yêu cầu cán bộ Tư pháp tham mưu với lãnh đạo Uỷ ban phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xác minh, làm rõ. Trong trường hợp có vướng mắc về nghiệp vụ, cần phải trao đổi, thống nhất nghiệp vụ với cơ quan Tư pháp cấp trên (đặc biệt lưu ý những trường hợp có dấu hiệu sửa chữa, tẩy xoá các nội dung có liên quan trong sổ hộ khẩu của công dân).

            Nhận được văn bản này Sở Tư pháp đề nghị Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tham mưu cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ đến Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong phạm vi quản lý nghiêm túc thực hiện.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 294
Đã truy cập: 588166