TRIỂN KHAI DỰ ÁN TIN HỌC HOÁ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

27/07/2011 00:00

Để chuẩn bị triển khai thực hiện Dự án “Triển khai hệ thống phần mềm quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” theo Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 13/5/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt Kế hoạch ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Ninh năm 2010, trong đó giao cho Sở Tư pháp làm chủ đầu tư Dự án “Triển khai hệ thống phần mềm quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” thực hiện Dự án theo đúng quy định hiện hành. Mục tiêu của Dự án là:

 

- Đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian lưu trữ, tìm kiếm và giải quyết các nghiệp vụ của công tác hộ tịch của Ngành Tư pháp Quảng Ninh.

 

- Xây dựng một cơ sở dữ liệu hộ tịch toàn tỉnh tập trung tại Sở Tư pháp và Phòng Tư pháp cấp huyện - cấp xã là nơi phát sinh và cung cấp số liệu hộ tịch.

 

- Tin học hoá công tác quản lý hộ tịch tại tất cả các huyện, thị xã, thành phố; các phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

 

- Các cơ quan trong tỉnh cũng như Trung ương có thể sử dụng thông tin dữ liệu hộ tịch của tỉnh trong việc xây dựng các cơ sở dữ liệu Quốc gia: về hộ tịch, cán bộ, công chức Tư pháp - hộ tịch, về dân cư...

 

Đây là Dự án tin học hoá công tác đăng ký và quản lý hộ tịch rất quan trọng có quy mô rộng với 202 địa điểm triển khai trên địa bàn toàn tỉnh, cần phải có đầy đủ các thông tin về hiện trạng hạ tầng CNTT và số hồ sơ hộ tịch hiện có để làm căn cứ triển khai Dự án, nên đơn vị tư vấn cần khảo sát và tổng hợp thành báo cáo đảm bảo chính xác để lắp đặt hệ thống máy vi tính và thiết bị kèm theo. Vây Sở tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân các cấp và Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố cung cấp thông tin để đơn vị tư vấn đến khảo sát đạt kết quả cao nhất.

 

Các nội dung dự kiến khảo sát: (có phụ lục kèm theo).

 

Thời gian và đơn vị khảo sát: (có lịch chi tiết thông báo sau).

 

Đoàn khảo sát sẽ trực tiếp đến lấy thông tin về hiện trạng hạ tầng CNTT (máy tính, máy in, mạng LAN, mạng Internet, mạng diện rộng, phần mềm ứng dụng quản lý hộ tịch, hồ sơ hộ tịch) tại Phòng Tư pháp cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã.

 

Sở Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp xã thống kê số máy vi tính và sắp xếp hồ sơ, tài liệu hộ tịch có đang lưu trữ tại cơ qaun và tạo điều kiện cho đoàn khảo sát đến làm việc.

 

 

 

 

                                                KẾ HOẠCH KHẢO SÁT

 

 

STT

Đơn vị

Thời gian dự kiến

Ghi chú

1

Trung tâm THDL tỉnh Quảng Ninh

 

 

2

Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh

 

 

3

Phòng tư pháp huyện Đông Triều

 

 

4

Phòng tư pháp huyện Yên Hưng

 

 

5

Phòng tư pháp thị xã Uông Bí

 

 

6

Phòng tư pháp huyện Hoàng Bồ

 

 

7

Phòng tư pháp thành phố Hạ Long

 

 

8

Phòng tư pháp thị xã Cẩm Phả

 

 

9

Phòng tư pháp huyện Ba Chẽ

 

 

10

Phòng Tư pháp huyện Vân Đồn

 

 

11

Phòng Tư pháp huyện Bình Liêu

 

 

12

Phòng tư pháp huyện Tiên Yên

 

 

13

Phòng tư pháp huyện Đầm Hà

 

 

15

Phòng tư pháp huyện Hải Hà

 

 

16

Phòng tư pháp thành phố Móng Cái

 

 

17

Phòng tư pháp huyện Cô Tô

 

 


PHIẾU KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG

CẤP SỞ TƯ PHÁP

I.          GIỚI THIỆU CHUNG

I.1      Mục đích khảo sát

Khảo sát để lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án “Triển khai hệ thống phần mềm quản lý hộ tịch trên địa bàn Tỉnh” theo quyết định 1373/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt Kế hoạch ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Ninh năm 2010 trong đó giao cho Sở Tư pháp làm chủ đầu tư Dự án “Triển khai hệ thống phần mềm quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”.

I.2      Phạm vi khảo sát

Khảo sát để nắm được các thông tin về:

1.        Hạ tầng kỹ thuật, phần mềm và dữ liệu ứng dụng công nghệ thông tin :

·        Thông tin về trang thiết bị, đường truyền dữ liệu, phần mềm ứng dụng và các dữ liệu hiện có về QLHT tại đơn vị.

·        Thông tin về cấu hình các trang thiết bị, đường truyền dữ liệu sẽ được cung cấp để triển khai thí điểm phần mềm QLHT tại đơn vị.

2.        Cán bộ tư pháp hộ tịch của đơn vị: số lượng, trình độ sử dụng máy tính.

3.        Số liệu thống kê hộ tịch của đơn vị

·        Số liệu thống kê hộ tịch của đơn vị phục vụ mục đích lập kế hoạch chuyển đổi dữ liệu từ dữ liệu lưu giấy sang dữ liệu số.

·        Thống kê các số liệu về đăng ký hộ tịch: số lượng hàng năm, tốc độ tăng trưởng, tổng số lượng dữ liệu cần được nhập vào hệ thống máy tính của đơn vị.

II.        NỘI DUNG KHẢO SÁT

Tên đơn vị được khảo sát: …………………………………………………………   

Cán bộ lập phiếu khảo sát: ………………………………………………………… 

Điện thoại liên lạc: Cố định……………….Di động:………………………………

Số Fax:……………………….Địa chỉ email:………………………………………

II.1    Khảo sát về Hạ tầng kỹ thuật (Trang thiết bị, đường truyền dữ liệu) hiện có của đơn vị

Câu hỏi

Trả lời

1.        Máy tính cá nhân:

-         Số máy tính PC hiện có để phục vụ công tác đăng ký hộ tịch của Đơn vị? Năm cung cấp, tình trạng hiện tại?

 

-         Đề nghị liệt kê cấu hình các máy tính

§         Tên model/hãng sản xuất:

§         CPU (loại, tốc độ):

§         Số MB bộ nhớ (RAM):

§         Số GB đĩa cứng (HDD):

§         Phiên bản hệ điều hành:

-         Màn hình máy tính: loại LCD/CRT? Kích thước (inch)?

 

2.        Máy chủ (Server): Đơn vị có máy chủ (Server) không?  Năm cung cấp, tình trạng hiện tại?

 

-         Đề nghị liệt kê cấu hình máy chủ

§         Tên model/hãng sản xuất:

§         CPU (loại, tốc độ):

§         Số MB bộ nhớ (RAM):

§         Số GB đĩa cứng (HDD):

§         Phiên bản hệ điều hành:

 

3.        Máy in: Đơn vị đã có máy in chưa? Số lượng? Tên model//hãng sản xuất, khổ giấy? Năm cung cấp, tình trạng hiện tại?

 

4.        Mạng LAN: Đơn vị đã có lắp đặt mạng nội bộ (mạng LAN) chưa?

Số nút mạng? Tên model thiết bị kết nối mạng (swith, hub), số cổng?

 

5.        Kết nối mạng diện rộng (mạng WAN): Đơn vị có thực hiện kết nối qua mạng diện rộng (mạng WAN) không? Kết nối với đơn vị nào? Thiết bị mạng WAN (router) được sử dụng (model, hãng, cấu hình)?

-         Kết nối với UBND Tỉnh

-         Kết nối tới TT THDL Tỉnh

-         Kết nối mạng khác

 

6.        Kết nối Internet:

-         Đơn vị có sử dụng Modem và kết nối modem qua đường điện thoại không? Tên của modem?

-         Đơn vị có đường kết nối Internet không? Tên nhà cung cấp dịch vụ Internet, tên gói dịch vụ Internet được cung cấp? Loại đường kết nối (Dial up hay ADSL), tốc độ đường truyền (Mbps)?

 

 

II.2    Khảo sát về Phần mềm và dữ liệu hiện có về QLHT tại đơn vị

Câu hỏi

Trả lời

1.        Phần mềm phòng chống virus:

-         Đơn vị hiện có đang sử dụng phần mềm nào phòng chống virus? Tên phần mềm, , phiên bản, cty cung cấp phần mềm?

-         Phần mềm này là miễn phí (tự tải về/tự cài đặt) hay có mua bản quyền và được cập nhật danh mục virut thường xuyên?.

 

2.        Phần mềm văn phòng (Office):

-         Đơn vị hiện có đang sử dụng phần mềm văn phòng (Microsoft Office,….)? Tên phần mềm, phiên bản?.

-         Phần mềm này là miễn phí (tự tải về/tự cài đặt) hay có mua bản quyền và?.

 

3.        Phần mềm ứng dụng:

-         Đơn vị hiện có đang sử dụng phần mềm nào về Quản lý đăng ký hộ tịch? Tên phần mềm, cty cung cấp phần mềm, năm triển khai.

-         Cho biết đánh giá về phần mềm này (mức độ đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, chất lượng, các điểm tồn tại cần khắc phục).

 

4.        Dữ liệu:

-         Đơn vị hiện có dữ liệu nào về QLHT được lưu trên máy tính không? Cho biết số lượng bản ghi, hệ quản trị cơ sở dữ liệu được sử dụng.

 

 

II.3    Khảo sát về cán bộ tư pháp hộ tịch

Stt

Họ và tên

Trình độ độ sử dụng máy tính

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

Số lượng cán bộ tư pháp hộ tịch cần được đào tạo:…….

II.4    Khảo sát về số liệu

Đề nghị thống kê và điền các số liệu của đơn vị vào các bảng sau:

II.4.1        Số lượng Đăng ký hộ tịch hàng ngày

Stt

Thủ tục hành chính

Số lượng Đăng ký hộ tịch
 trung bình tại đơn vị

Trung bình/ngày

Tối đa/ngày

1

KHAI SINH

 

 

2

KẾT HÔN

 

 

3

KHAI TỬ

 

 

4

NUÔI CON NUÔI

 

 

5

GIÁM HỘ

 

 

6

NHẬN CHA, MẸ, CON

 

 

7

THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH, BỔ XUNG, ĐIỀU CHỈNH

 

 

8

CẤP BẢN SAO HỘ TỊCH

 

 

9

CẤP LẠI BẢN CHÍNH GSK

 

 

 

Tổng cộng

 

 

II.4.2        Số lượng Hồ sơ Đăng ký hộ tịch lưu trữ tại đơn vị cần được chuyển đổi dữ liệu (nhập vào máy tính)

Stt

Năm

Số lượng hồ sơ

Stt

Năm

Số lượng hồ sơ

 

Trước Năm 1970

 

21

Năm 1990

 

1

Năm 1970

 

22

Năm 1991

 

2

Năm 1971

 

23

Năm 1992

 

3

Năm 1972

 

24

Năm 1993

 

4

Năm 1973

 

25

Năm 1994

 

5

Năm 1974

 

26

Năm 1995

 

6

Năm 1975

 

27

Năm 1996

 

7

Năm 1976

 

28

Năm 1997

 

8

Năm 1977

 

29

Năm 1998

 

9

Năm 1978

 

30

Năm 1999

 

10

Năm 1979

 

31

Năm 2000

 

11

Năm 1980

 

32

Năm 2001

 

12

Năm 1981

 

33

Năm 2002

 

13

Năm 1982

 

34

Năm 2003

 

14

Năm 1983

 

35

Năm 2004

 

15

Năm 1984

 

36

Năm 2005

 

16

Năm 1985

 

37

Năm 2006

 

17

Năm 1986

 

38

Năm 2007

 

18

Năm 1987

 

39

Năm 2008

 

19

Năm 1988

 

40

Năm 2009

 

20

Năm 1989

 

41

Năm 2010

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngô Hàn Ch


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 299
Đã truy cập: 588171