Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại

17/10/2012 00:00

Theo Nghị định này, khi nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung thì phải cử người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại. Người đại diện trình bày nội dung khiếu nại phải là người khiếu nại. Trường hợp có từ 5-10 người khiếu nại thì cử 1 hoặc 2 người đại diện; trường hợp có từ 10 người khiếu nại trở lên thì có thể cử thêm người đại diện, nhưng không quá 5 người. Người đại diện phải chiu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của việc đại diện và văn bản đại diện.

Đối với đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được chuyển đến cơ quan đơn vị nếu quá thời hạn quy định không được giải quyết, người phụ trách trụ sở tiếp công dân yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đó giải quyết, nếu yêu cầu không được thực hiện thì kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ khi có quyết định giải quyết khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai có trách nhiệm công khai quyết định giải quyết khiếu nại theo một trong các hình thức: Công bố tại cuộc họp cơ quan, tổ chức nơi người bị khiếu nại công tác; Niêm yết tại trụ sở làm việc hoặc nơi tiếp công dân của cơ quan, tổ chức đã giải quyết khiếu nại; Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 20/11/2012.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 92
Đã truy cập: 813209