GIẤY MỜI dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2013

11/01/2013 00:00

Giám đốc Sở Tư pháp vừa ký ban hành văn bản số 188/GM-STP ngày 11/01/2013 mời dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2013.

 

1. Thành phần:

- Lãnh đạo Sở Tư pháp.

- Trưởng, phó phòng; Giám đốc, Phó Giám đốc trung tâm thuộc Sở Tư pháp.

- Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

2. Thời gian:

02 ngày, từ ngày 17/01/2013 đến ngày 18/01/2013. Cụ thể như sau:

- Ngày 17/01/2013:

+ Thời gian: từ 13h30.

+ Địa điểm: Hội trường Sở Tư pháp

          - Ngày 18/01/2013:

+ Thời gian: từ 08h00.

+ Địa điểm: Hội trường B - Trung tâm tổ chức Hội nghị tỉnh.

          3. Nội dụng: Tổng kết công tác tư pháp năm 2012, triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2013.

Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị các đồng chí Lãnh đạo Sở; Trưởng, phó phòng; Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thuộc Sở; Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về dự Hội nghị đầy đủ và chuẩn bị ý kiến phát biểu tại Hội nghị./.

Văn phòng Sở

Tài khoản Hệ thống


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 225
Đã truy cập: 302934