Công tác Lý lịch tư pháp – điểm sáng trong cải cách hành chính, đồng hành cùng doanh nghiệp và phục vụ nhân dân của Sở Tư pháp Quảng Ninh

07/08/2019 10:29

          Một ngày làm việc bình thường tháng 7/2019, cán bộ phòng Hành chính tư pháp thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh bất ngờ nhận được “Thư cảm ơn” của  Công ty TNHH (Tập đoàn) xây dựng số 3 than Trung Quốc, là đơn vị ký hợp đồng với Công ty Than Hạ Long-TKV và liên doanh nhà thầu Công ty cổ phần cơ điện Asean. Qua thư, Công ty trân trọng cảm ơn Sở Tư pháp đã tạo điều kiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho 123 lao động người nước ngoài một cách nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, tạo điều kiện cho Công ty thực hiện tốt hợp đồng. Đây là sự động viên, khích lệ quý giá đối với tập thể Lãnh đạo Sở Tư pháp cũng như cán bộ, công chức phòng chuyên môn thực hiện nhiệm vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp, nhưng không phải lần đầu tiên.

          Thực hiện Luật Lý lịch tư pháp 2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 02/CT-BTP ngày 09/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tăng cường xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, trong những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, biên chế, khối lượng công việc ngày càng tăng…nhưng công tác xây dựng Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và cấp Phiếu lý lịch tư pháp đã đạt được kết quả nhất định. Với sự vào cuộc quyết liệt của tập thể Lãnh đạo Sở và cán bộ, công chức phòngchuyên môn, đến nay đã cập nhật vào Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp 50.211 thông tin (tương ứng với 14.717 hồ sơ lý lịch tư pháp của đối tượng bị kết án); việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp đáp ứng yêu cầu của cá nhân, tổ chức, đảm bảo đúng quy định (năm 2017 cấp 5.959 phiếu; năm 2018 cấp 7.449 phiếu; 06 tháng đầu năm 2019 cấp 3.623 phiếu).

Bộ phận cấp Phiếu lý lịch tư pháp của Sở Tư pháp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh  (Tháng 8/2019)

          Có thể nói, công tác lý lịch tư pháp là mảng công việc “nặng nhọc” hàng đầu của Sở, số lượng thông tin chuyển đến hàng ngày rất lớn; số cá nhân, tổ chức đến giao dịch, yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp rất đông, trung bình 50 lượt/ngày, là một trong những thủ tục hành chính nhiều hồ sơ hàng đầu tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. Trong điều kiện khó khăn về nhân lực, Sở đã tập trung bố trí tới 03 cán bộ tại Trung tâm chuyên trách công tác lý lịch tư pháp, tăng cường cán bộ cập nhật, xử lý hồ sơ…Thực hiện Đề án xây dựng chính quyền điện tử nhằm công khai minh bạch các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện các thủ tục hành chính; ngày 05/11/2014 Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Trung tâm Hành chính công tỉnh đã tổ chức lễ ký và ban hành Quy chế phối hợp số 324/QCPH-TTHCC-STP-CA-TAND về việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, đảm bảo giải quyết chính xác, đúng thời hạn và đúng quy định của pháp luật (hiện Sở Tư pháp công khai 154 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, trong đó có 03 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực cấp Phiếu lý lịch tư pháp). Tiếp đó, ngày 16/12/2016 Sở Tư pháp và Bưu điện tỉnh đã phối hợp cung cấp dịch vụ đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến kết hợp nhận hồ sơ, trả kết quả qua hệ thống bưu điện; đến nay qua hơn 2 năm thực hiện đã thu được nhiều kết quả tích cực. Từ ngày 01/4/2019 việc trao đổi, xác minh với các cơ quan liên quan để cấp Phiếu lý lịch tư pháp cũng được Sở Tư pháp thực hiện trên môi trường mạng theo phần mềm chuyên dụng, đây là bước đột phá qua nhiều năm nghiên cứu, chuẩn bị của ngành tư pháp và đã mang lại những kết quả đáng mừng, hệ thống vận hành ổn định, hiệu quả.

          Công tác tư pháp nói chung, công tác lý lịch tư pháp nói riêng luôn được xác định là nội dung quan trọng trong cải cách hành chính (PAR INDEX), nâng năng lực cạnh tranh của sở (DDCI), phục vụ nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Sở Tư pháp đã tích cực trao đổi, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khi nhận được đề nghị hỗ trợ trong việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người lao động; sự chủ động trên trong nhiều năm qua được cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao. Quan điểm nhất quán là coi trọng nhiệm vụ phục vụ nhân dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

          Thời gian tới, với sự quyết tâm, đồng lòng của tập thể Ban Giám đốc; sự đoàn kết của cán bộ, công chức cơ quan; Sở Tư pháp phấn đấu đạt kết quả cao hơn trong việc cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng các thủ tục, bảo đảm thời gian và thuận lợi cho người dân, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.

-Phòng Hành chính tư pháp-

qt.stp


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 189
Đã truy cập: 48984559.