Quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý

01/06/2020 14:44

Ngày 28/4/2020 Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 03/2020/TT-BTP ban hành Quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý.

Trợ giúp pháp lý là một nghề đặc thù, cung cấp dịch vụ pháp lý không thu tiền cho người nghèo, đối tượng chính sách thuộc diện người được trợ giúp pháp lý. Người thực hiện trợ giúp pháp lý có bổn phận bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý, từ đó góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý, bình đẳng trước pháp luật.

Theo Thông tư 03/2020/TT-BTP, ngoài việc tuân thủ pháp luật, người thực hiện trợ giúp pháp lý còn phải tuân thủ nguyên tắc hoạt động trợ giúp pháp lý. Đó là: (1) Trung thực, liêm chính, tôn trọng sự thật khách quan; (2) Độc lập khi thực hiện trợ giúp pháp lý; (3) Bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý; (4) Bảo mật thông tin trong trợ giúp pháp lý; (5) Tuân thủ các quy định về ứng xử với người được trợ giúp pháp lý, ứng xử với đồng nghiệp, ứng xử của trợ giúp viên pháp lý với người tập sự trợ giúp pháp lý và ứng xử với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2020


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 78
Đã truy cập: 787954