Công bố TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc lĩnh vực chứng thực, quốc tịch, PBGDPL ngành tư pháp

15/07/2020 13:38

Ngày 03/7/2020 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2245/QĐ-UBND của UBND tỉnh công bố TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. Theo đó: (1) cấp tỉnh: sửa đổi, bổ sung 05 TTHC trong lĩnh vực quốc tịch; bãi bỏ 01 TTHC trong lĩnh vực quốc tịch, 02 TTHC trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật. (2) cấp huyện: sửa đổi, bổ sung 05 TTHC trong lĩnh vực chứng thực; bãi bỏ 02 TTHC trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật. (3) cấp xã: sửa đổi, bổ sung 05 TTHC trong lĩnh vực chứng thực. (4) 06 TTHC áp dụng chung trong lĩnh vực chứng thực (thay thế cho 10 TTHC trong lĩnh vực chứng thực).


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 268
Đã truy cập: 788144