Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2020

27/07/2020 16:17

UBND tỉnh ban hành Văn bản số 5059/UBND-PC ngày 24/7/2020 về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2020.

Theo đó, giao Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thực hiện các nhiệm vụ theo cụ thể theo chỉ đạo để triển khai có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2020.

Sở Tư pháp đăng tải toàn văn văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh để các cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 462
Đã truy cập: 1003181